Nu börjar bygget i Aggerudsviken

Efter flera års planering inleder nu Karlskoga kommun arbetet med att etablera sjönära tomter vid Aggerudsviken. Två helt nya vikar kommer grävas, och vid dessa kommer omkring ett trettiotal radhus med egen brygga och direkt tillgång till vattnet byggas.

– Det här är en jättespännande satsning på nya bostäder i Karlskoga med ett fantastiskt läge med sjön som granne, säger Daniel Berg, projektkoordinator, till kommunens hemsida.

Kommunens samhällsplaneringschef Bosse Björk berättar i ett inslag i SVT:s regionala nyheter att efterfrågan varit stor.
– Det har ringt som bara den, säger han i inslaget.

I samma inslag berättar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ronnie Erhard (M) att förhoppningen är att den här typen av attraktiva bostäder ska locka nya invånare till Karlskoga, men också att man ska få igång en flyttkedja och därigenom öka utbudet av lediga bostäder i kommunen. Arbetet inleds nu för att under våren gå vidare med schaktning och muddring i sjön. Målet är att husen ska vara färdiga redan i höst.

Text: Nicklas Remmegård