Johan Janssons stiftelse delar ut 2021 års stipendier

Efter att Johan Jansson blott 32 år gammal gått bort instiftade hans föräldrar Kajsa och Harald Jansson samt hans maka Susanne Hede i november 1997 till hans minne Johan Janssons stiftelse. Under åren har stiftelsen delat ut över 13 miljoner kronor till forskning om sarkom, det vill säga elakartade tumörer som drabbar skelett och mjukdelar.

I år har elva forskare kunnat dela på totalt 950 000 kronor. Vanligtvis bjuds stipendiaterna in till en lunch vid Medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet. Med anledning av den pågående pandemin fick årets lunch ställas in, men stipendieansökningarna har fortsatt komma och stiftelsen har kunnat konstatera att samtliga fullvärdiga ansökningar som vid sista ansökningsdatum inkommit kunnat erbjudas stöd.

De forskare som tilldelas stöd för sarkomforskning under 2021 är doktoranderna Lisa Andersson, Soushila Dolatabadi, Stefan Filges, Gustav Johansson, Manuel Marceliano, och Christoffer Vannas, postdoktorerna Parmida Ranji, Emma Jonasson och Tobias Österlund samt överläkarna Peter Bergh och David Wennergren.

Sarkom är en förhållandevis ovanlig men viktig grupp av elakartade tumörer. Johan Janssons stiftelse meddelar att de är stolta över att kunna ge stöd åt i huvudsak unga forskare inom detta område.