Byggkoordinator snabbar på bygglovsärenden

Byggkontoret på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Kristinehamn har sedan 1 mars inrättat en tjänst som byggkoordinator för att handlägga enklare ärenden. Den nya funktionen har inrättats för att snabba på handläggningen och öka effektiviteten.

Tjänsten som byggkoordinator innehas av Linda Bååth, som tidigare hade titeln byggadministratör. Förändringen görs efter att det inte minst från företag funnits önskemål om snabbare handläggning av enklare ärenden, som exempelvis skyltar, plank och vissa enklare bygglovsärenden.
– Vi har plockat upp servicen ett snäpp till, säger Lisa Bäckström, byggchef på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen på Kristinehamns kommun.

Linda Bååth har utöver handläggningen av enklare ärenden kvar sina uppgifter som administratör. Som sådan registrerar hon såväl inkomna som kompletta ärenden. Detta ökar effektiviteten istället för att alla ärenden delas upp till andra handläggare där de riskerar att hamna i högen bland mer komplicerade ärenden.
– Alla vill ha sina bygglov snabbt, säger Lisa, och då är detta jättebra. De enklare ärendena kan handläggas direkt. Det känns bra att vi kunnat bli mer effektiva.

Från vänster; Lisa Bäckström, Håkan Boström, Henrik Bergin och Linda Bååth.

Sedan den nya tjänsten inrättades tar det nu inte mer än 2-3 dagar efter inlämnat ärende att få ett beslut för en privatperson. Trots att byggkoordinatorn inte varit i tjänst mer än några veckor är det redan många som tackat för snabb hantering berättar Lisa Bäckström.
– Det känns bra att vi kunnat öka vår effektivitet, säger hon. Linda tycker det är jätteroligt och utvecklande med nya uppgifter, och det är bra för medborgarna med snabb handläggning.

Text: Nicklas Remmegård