Viktigt stöd till föreningar i Kristinehamn

Med det uttalade syftet att stötta idrotts- och föreningslivet i Kristinehamn har Bocentrum redan från starten 2005 betalat ut en del av sina intäkter till lokala idrottsföreningar. Det började med en förening som erhöll sponsorstöd, och har successivt utökats med fler.

– När jag och Elin Grahn startade nya Bocentrum 2017 var det en självklarhet att fortsätta. Vi håller båda på med idrott och vet vad det betyder för en förening, säger Lina Danielsson.
I dag sponsrar Bocentrum tio före­ningar på det här sättet, med Christinehamns Idrottshistoriska Sällskap som senaste tillskott. Under årens lopp har man bidragit med två miljoner kronor till föreningslivet i Kristinehamn. Pengar som är uppskattade hos föreningarna.
– Det betyder jättemycket, säger Peter Lindgren från IFK Kristinehamn Fotboll. Vi har varit med i ganska många år nu och det innebär betydande belopp varje år.
Peter menar att man är en av Kristinehamns största ungdomsföreningar med lag i alla åldersgrupper för både tjejer och killar. Fokus ligger på breddverksamheten och de pengar man får från sponsring möjliggör allt från att åka på cuper till att skaffa utrustning.
– Det är en viktigt del av föreningens ekonomi. Stödet från Bocentrum och andra sponsorer är jättevärdefullt.
Även hos Christinehamns Idrottshistoriska Sällskap ser man stödet från Bocentrum som ett värdefullt bidrag till verksamheten.
– Det här stödet bidrar till att vi kan återföra resurser till ungdomsidrotten, säger Olof Andersson på Christinehamns Idrottshistoriska Sällskap. Han lyfter särskilt fram de julgåvor man ger till föreningar med ungdomsverksamhet.
– Det hade vi inte alls kunnat ge i samma omfattning utan bidrag, menar han.
Utöver de två miljonerna som delats ut genom det särskilda sponsringsprogrammet är Bocentrum ofta med och sponsrar även andra föreningar.
– Vi är generellt positiva till att sponsra ungdomsidrott, säger Lina Danielsson, vill man som säljare att vi ska sponsra en viss förening så behöver man bara nämna det för oss. Kravet är att det ska vara en förening med lokal anknytning och att de har barn eller ungdomsverksamhet.


Text: Nicklas Remmegård