Smittskydd Värmland informerar om risker inför lovet

Antalet bekräftade fall av covid-19 har de senaste veckorna ökat gradvis i Värmland. Det är i detta läge av yttersta vikt att alla fortsätter följa nationella föreskrifter och allmänna rekommendationer.

Det viktigaste är att begränsa sina nära kontakter så mycket som möjligt. Om man inte begränsar sina kontakter finns det en stor risk för ökad smittspridning. Det förekommer även i Värmland virusvarianter som är mer smittsamma än den ursprungliga, vilket skärper vikten av att minska sina kontakter och att följa gällande rekommendationer.

Läs mer på länsstyrelsens sida

Text & foto: Eva Wiklund