Stor ökning av nyregistrerade hundar 2020

Det har tidigare rapporterats om att intresset för att skaffa husdjur ökat under pandemin när många jobbat hemifrån och de sociala kontakterna skurits ned till ett minimum.

En undersökning från FirstVet visade då att var tredje svensk funderade på att skaffa husdjur, Blocket meddelade att intresset för annonser om husdjur skjutit i höjden och att sökningarna på ”valpar” och ”hund” ökat med hundratals procent jämfört med samma period 2019 och undersökningar visade att uppfödare av både hundar och katter märkt av en ökad efterfrågan. I september rapporterade hundbloggen DogNews att googlesökningarna relaterade till hundköp hade mer än fördubblats under våren för att fortfarande vid sommarens slut ligga betydligt högre än vanligt.

Inget rekord

Så hur blev det, resulterade det ökade intresset i att husdjuren blev fler? Svenska Kennelklubben skriver på sin hemsida att antalet nyregistrerade hundar ökade med 11 procent under 2020, vilket är den största ökningen under 2000-talet.

Även om ökningen jämfört med föregående år är stor är antalet nyregistrerade hundar däremot ingalunda på rekordnivåer. Där ligger årets drygt 57 000 hundar i lä jämfört med 1970-talet och mitten av 2000-talet då antalet nyregistrerade hundar låg en bit över 60 000 meddelar SKK.

Noterbart är att vi enligt SKK fått en helt ny hundras i Sverige under året som gick. För första gången registrerades den japanska rasen kishu i landet. Tillförlitliga siffror för katter och smådjur saknas, till skillnad från hundar behöver dessa inte registreras hos Jordbruksverket, men det är ett rimligt antagande att även dessa blivit fler även om vi inte kan säga exakt hur stor ökningen är.

Text: Nicklas Remmegård