Ideella krafter ger hemlösa djur nytt hem

Går du i tankar att skaffa en katt eller en hund kan adoption av ett hemlöst djur vara ett bra val. Hos de som arbetar med att ge hemlösa djur nya hem gläds man åt att många vill adoptera, men befarar också en våg av övergivna ”coronadjur” i pandemins spår.

– Vi vill höja kattens status, säger Linda Arvidsson på föreningen Hemlösa Tassar som helt ideellt arbetar med att ge hemlösa och övergivna katter ett nytt hem. Bara i Örebro län finns 10 000 hemlösa katter berättar hon.

På Djurskyddets djurhem i Kristinehamn tar man hand om och omplacerar alla typer av sällskapsdjur. Katter och hundar, men också kaniner och smådjur.

– Vi tar hand om allt vi kan, säger Kristina Gustafsson på djurhemmet. Hon berättar att de adopterar ut ett par hundra katter och några tiotal hundar om året. Också här drivs verksamheten ideellt.

Hos Hemlösa Tassar placeras katterna i jourhem tills de är redo för adoption, hos Djurskyddet har man plats för 50 katter i djurhemmet men använder jourhem för hundar. I övrigt drivs verksamheterna av samma syfte och drivkrafter, omtanke om djuren, en vilja att hjälpa och att göra något bra. Såväl Linda som Kristina berättar att de ser en pandemieffekt i att många hör av sig och är intresserade av att adoptera. På både Djurhemmet och Hemlösa Tassar är man dock noga med vem som adopterar, du ska klara av att ta det ansvar ett husdjur kräver.

– Jag är rädd att det kommer en storm efter pandemin, säger Kristina, syftande på risken att vissa skaffat djur utan att tänka efter och att många ”coronadjur” därför överges när människors vardag återgår till det normala.

De betonar vikten av att tänka efter före när du skaffar ett husdjur. En katt eller en hund är ett långsiktigt ansvar.

– Så du jobbar hemma och har mycket tid, bra. Men hur ser ditt liv ut om ett, tre, fem eller tio år? säger Linda.

För den som av ett eller annat skäl inte kan binda upp sig för så lång tid tipsar hon om möjligheten att bli jourhem där en katt kan placeras tills den är redo för adoption. Det finns det alltid behov av, säger hon. Den som är intresserad av att ge en hemlös katt eller hund ett hem kan kontakta Djurskyddet Kristinehamn eller Hemlösa Tassar via telefon eller internet för vidare information.

Text: Nicklas Remmegård