Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Hushållens sparande rekordhögt 2020

Under 2020 har sparandet i de svenska hushållen varit rekordhögt berättar Kristin Pettersson, kontorschef på Handelsbanken i Karlskoga. Delvis för att läget i omvärlden varit osäkert, delvis för att möjligheterna att konsumera varit mindre än vad de vanligtvis är.

– Det generella rådet är detsamma som alltid: se över vilket mål du har med sparandet, är det på kort eller lång sikt? Vad har jag för drömmar framöver? Vad vill jag spara till? Det påverkar vilken sparform man bör välja.

Ett månadssparande är viktigt menar hon, då är man med i både upp- och nedgångar och har ett långsiktigt stabilt sparande. Hon påpekar vidare att man också bör se över sina försäkringar, både personförsäkringar och inkomstskydd.

Under det knappa år som gått sedan pandemin drog in har staten klivit in och erbjudit olika stöd för att underlätta för såväl privatpersoner som företag. Kristin nämner exempelvis möjligheten att ansöka om amorteringsfrihet, vilket har hjälpt många i en osäker tid.

För framtiden menar Kristin Pettersson att mycket beror på hur pandemiläget utvecklas och vad som händer med olika restriktioner i takt med att allt fler vaccineras, men ser överlag hoppfullt på den ekonomiska utvecklingen framöver. I och med det ökade sparandet finns en uppdämd konsumtion, aktiemarknaden tuffar på och räntorna ser ut att ligga kvar på en låg nivå lång tid framöver.

– Vi ser ljuset i tunneln, säger hon och påpekar att vaccinet är avgörande och att det är viktigt att olika stöd- och stimulansåtgärder inte fasas ut för snabbt utan ligger kvar så länge de behövs.

Text: Nicklas Remmegård