Skolchef Annelie Izindre är glad över Lärarförbundets positiva ranking.

Storfors utsedd till bästa skolkommun i Värmland

Storfors är Värmlands bästa skolkommun och ligger på sjätte plats i hela landet. Det anser Lärarförbundet som bedömer samtliga kommuner utifrån tio olika kriterier.
– Så roligt! Det är ju ett kvitto på att vi gör bra grejor från förskole-
klass och upp till årskurs nio i alla våra tre skolor, säger skolchef
Annelie Izindre.

I Storfors finns Bjurtjärns skola, Kroppaskolan och Vargbroskolan. Annelie Izindre tog över som skolchef och rektor för Vargbroskolan efter pension-
erade Sven-Erik Rhen hösten 2020.
Kommunchef Mats Öman är glad över att kommunen lyckats rekrytera en skolchef med stort engagemang och hög kompetens.
– Skolan fortsätter att vara en stark profilbärare för kommunen och det beror inte minst på att vi har en kompetent skolchef som verkligen brinner för skolan. Tillsammans med skolornas övriga ledning och personalen gör hon ett imponerande arbete, säger han.
Storfors styrkor är meritvärdet för niondeklassarna och andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen. Där ligger kommunen på första plats i landet. När det gäller utbildade lärare/förskollärare samt lärarlöner ligger Storfors på plats 27 i landet.
När det gäller faktorerna lärartäthet, friska lärare och kommunen som huvudman ligger Storfors bland de 100 bästa i landet.
– Vi jobbar hårt utifrån de socioekonomiska förutsättningar vi har i Storfors.
För oss är det väldigt viktigt att ungdomarna går ut med höga meritvärden och att vi har en hög gymnasiebehörighet så att de kan komma vidare i livet, säger hon.
En faktor som drar ner betyget något är andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, där 58 procent av Storforseleverna tog gymnasieexamen inom tre år.
En annan faktor som mäts är andelen barn i åldern 1-5 år som går i förskolan. Där ligger Storfors kommun lågt jämfört med många andra kommuner, med 81 procent av barnen inskrivna i förskola.


Viktiga delar i det goda resultatet är att skolorna under många år haft en stabil ledning och lärarkår, gott löneläge, bra arbetsmiljö och ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Dessutom har Storfors en elevhälsa som tillsammans med skolledningen ständigt jobbar för att hitta bra lösningar för eleverna.
Att jobba i en liten kommun med en liten skola har också många fördelar, anser Annelie Izindre, som också pekar på det goda samarbetet med individ- och familjeomsorgen.
– Händer det saker i vår skola så kan vi ta tag i saken direkt. Det blir inga långbänkar här utan vi jobbar tillsammans för att lösa de problem som dyker upp. Jag tror att många upplever skolan som mycket trygg, säger hon.

Kommunalråd Hans Jildesten betonar att Storfors skolor har legat i topp i olika mätningar under många år.
– Jag är glad och stolt över att vi under många år prioriterat skolan och våra ungdomar i Storfors. Nu har skolan ännu en gång visat att ett uthålligt och målmedvetet arbete ger resultat, säger han.


Text & foto: Eva Wiklund

Så placerar sig de Värmländska kommunerna i rankingen:
6) Storfors
8) Säffle
19) Torsby
21) Munkfors
22) Hammarö
59) Karlstad
68) Årjäng
90) Eda
106) Hagfors
118) Filipstad
124) Arvika
151) Sunne
192) Kil
193) Forshaga
223) Kristinehamn
255) Grums

Bästa skola i Sverige är Övertorneå enligt undersökningen.
Källa: Lärarförbundet