Energitips – Se över dina fönster

Det är viktigt att se över sina fönster, både sett till husets ventilation och energiförbrukning. En vanlig fundering är då om man ska renovera eller byta ut dem helt och hållet. Flagnande färg och slitna karmar gör ofta att man tror att det är dags att byta dem, men i vissa fall kan det istället löna sig att renovera de befintliga.

Medan fönster som är tillverkade under 60-70-talet ofta är av sämre kvalitet och då behöver bytas ut. Fönster från 80-talet och framåt kan ofta renoveras med gott resultat. Att äldre fönster går att renovera beror på att de förr tillverkades av bra virke med hög kvalitet som klarar av normala påfrestningar. Med rätt underhåll kan de klara sig mycket länge. Fönster från 60-70-talet är ofta av sämre kvalitet eftersom de massproducerades och var gjorda av sämre virke samt med färg som inte håller så länge. På 80-talet blev tillverkningsmetoden så pass bra igen att fönstren i många fall kan renoveras.

För att veta när det är dags för renovering kan man ta in en sakkunnig som får göra ett utlåtande, men först kan du göra några enkla tester. Se över fönstren för att få en uppfattning om det är dags för renovering:

• Stäng alla fönster i huset och ta fram ett ljus. När det blåser ute tänder du ljuset och håller det i närheten av fönstren. Om lågan fladdrar tyder det på att fönsterna inte är tillräckligt täta och är i behov av renovering.

• Känn på väggar och golv. Om väggarna är kalla eller om det drar på golvet är det ett tecken på renoveringsbehov.

• För träfönster kan man också kontrollera fönsterbågen genom att sticka i den med en kniv. Om träet känns hårt och fast och inte smulas sönder är det troligen i bra skick. Tänk på att sticka på ett ställe som inte ligger direkt i blickfånget. På den nedre delen av fönsterbågen samlas ofta väta och bågen slits mycket så den delen kan eventuellt behövas bytas ut mot friskt trä.

• Kontrollera över- och underbleck, beslag och gångjärn efter rostangrepp. Om de är svårt angripna bör de bytas ut men annars räcker det med att slipa bort och måla dem med rostskyddsfärg.

• För träfönster ska du kontrollera eventuella rötangrepp, flagnande färg och om det saknas kitt. Om bitar börjar lossna eller det är lätt att peta bort är det dags att kitta om fönstret.

Ta hänsyn till ventilationen
Beroende på husets ventilationssystem kan fönster och tätningslister påverka hur bra ventilationen fungerar. Om du känner dig osäker kan du rådfråga en sakkunnig hantverkare eller ventilationsexpert. Genom branschorganisationen Svensk Ventilation går det att hitta medlemsföretag över hela landet.
För hus med självdrag eller mekanisk ventilation med frånluftsfläkt måste det finnas ett visst läckage genom fönstren då det utgör tilluften för ventilationen. För att inte få problem med husets ventilation kan man välja att inte sätta en tätningslist i överkant på några av fönstren eller använda tätningslister av porösare material, till exempel borstlist eller skumgummilist. Hus med självdrag kan även använda tätningslister av ylle. De är vindstoppande men släpper genom den tilluft som krävs.
Det går även att installera spaltventiler i fönsterbågens eller karmens övre del. Dock ska man inte göra detta om huset är mekaniskt ventilerat med värmeåtervinning (FTX) eftersom FTX-system ger bäst verkningsgrad i ett tätt hus.

Renovera miljösmart med energiglas
I villor är det vanligt att cirka 35 procent av den energi som läcker ut ur huset gör det genom fönstren. För att minska energiläckaget kan man installera ett innanfönster av lågenergiglas och täta runt fönstren. Energiglas har ett mycket tunt och hårt oxidskikt vilket släpper igenom nästan lika mycket ljus men stoppar 85-96 procent av strålningsförlusterna.
Beläggningen är lika tålig som själva glaset och reflekterar även långvågig värmestrålning. Det gör att cirka 50 procent mer värme stannar i rummet. Energiglas gör att värmeläckage och kallras minskar, uppvärmningskostnaden blir lägre och inneklimatet blir behagligare.
Genom att renovera med energiglas går det att bevara husets estetik.

Tester visar att det går att fördubbla fönstrets isolerförmåga med energiglas, vilket i sin tur gör att man kan ha lägre inomhustemperatur. Isoleringsförmågan anges med ett U-värde (W/m2K) Ju lägre U-värde desto bättre isoleringsförmåga har fönstret. Äldre träfönster har ett U-värde på cirka 2,8. Genom att montera ett energiglas kan det förbättras till 1,8. Om du även sätter in en isolerruta (ytterligare ett glas)  kan du få ner U-värdet till 1,3-1,5. Varje grad du kan sänka temperaturen sparar du cirka fem procent av uppvärmningskostnaden.

Utöver bra glas är det även viktigt att alla fönster är tätade så kontrollera att tätningslister är hela och att drevningen (utrymmet mellan fönsterkarmen och väggreglarna) är i bra skick.
Eftersom energiglas inte släpper igenom riktigt lika mycket ljus kan det bli mörkare inomhus så tänk på att välja glasrutor med hög ljusgenomsläpplighet.

Timo Kuru
Energi- och klimatrådgivare för Karlskoga & Degerfors kommuner.