Det vinnande bidraget har ritats av LINK Arkitektur AB. Skolan har inga undanskymda hörn inom- eller utomhus. Arbetsplatser för vuxna är strategiskt placerade med utblickar över utemiljön.

Vinnande förslag för ny landsbygdsskola korat i Storfors

Nu finns ett vinnande bidrag i arkitekttävlingen för den nya skolan i Kyrksten.
– Den är funktionell och praktisk med förutsättningar till lugn och ro, fin i sin formgivning och passar i omgivningen, säger rektor Gunnel Eriksson, som varit med i juryn.

Nu finns ett vinnande bidrag i arkitekttävlingen för den nya skolan i Kyrksten.
– Den är funktionell och praktisk med förutsättningar till lugn och ro, fin i sin formgivning och passar i omgivningen, säger rektor Gunnel Eriksson, som varit med i juryn.

Förberedelserna för den nya skolan i Kyrksten har pågått länge och kommunchef Mats Öman har varit med i projektet från start. Han tycker att det varit mycket givande att få vara en del i processen för en ny skola Kyrksten, från det att politikerna avsatte medel i projekteringsfasen fram till idag.
– Många skolor byggs i landet, men det är inte vanligt att man projekterar för en landsbygdsskola. Det gör Storfors unikt i sammanhanget, säger han.

Alla lärare och förskollärare har varit med i det förberedande arbetet för att ta fram ett underlag för arkitekttävlingen.
– Viktiga delar för oss har varit att skolan ska vara flexibel. Man ska lätt kunna dela av klassrum och få mindre eller större utrymmen, säger Gunnel Eriksson.

Att matsal och idrottshall ska ligga nära och kunna samutnyttjas vid framträdanden har också varit viktigt.
– Vi gillar att sjunga och framträda i olika sammanhang i Bjurtjärns skola, därför vill vi se ett stort flexibelt utrymme för sådana tillfällen, säger hon. Tanken är också att idrottshall och matsal ska kunna utnyttjas av allmänheten utanför skoltid.
Ett förfrågningsunderlag togs fram i samverkan med Sveriges Arkitekter och förfrågan gick ut via LOU.
Arkitektkontor som under de senaste åren slutfört liknande byggen fick vara med och lämna intresseanmälan och det visade sig vara ett stort antal som ville vara med och rita på den nya skolan.
Tre valdes ut och fick vardera 100 000 kronor för att jobba fram ett förslag utifrån givna förutsättningar. Under hösten har en jury träffats flera gånger för att granska de tre förslagen.

Juryn har bestått av en projektledare, två arkitekter, fackliga representanter för Kommunal och Lärarförbundet, företrädare för skolan, kommunalråd och oppositionsråd.
– Det här har varit en spännande resa och det finns en stor enighet kring det vinnande förslaget, säger arkitekten Per Rathsman.
Det vinnande förslaget är ritat av arkitektbyrån LINK Arkitektur AB, som bland annat ritat prisade Horten Gymnasium i Norge.

När det gäller skolan i Kyrksten har man jobbat med fokus på hållbarhet, modern pedagogik och gestaltning.
– Vi är stolta över att kunna bidra till Storfors kommuns vision om att fortsatt ha Sveriges bästa skolor och är övertygade om att den nya skolan i Kyrksten kommer att locka ännu fler familjer till samhället, säger Sofia Lilja, som har ansvarat för tävlingen tillsammans med Mikael Stenqvist på LINK Arkitektur.

Kommunchef Mats Öman är glad över att juryn nu korat en vinnare.
– Jag gratulerar Link Arkitektur till ett väl genomfört arbete och ser fram emot en spännande fortsättning, säger han. Frågan om en ny skola kommer nu att behandlas i Storfors kommunfullmäktige.
– Nu har vi äntligen ett förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till för att bestämma om skolan ska byggas eller inte. Jag tycker att förslaget är både intressant och spännande.
För oss var det väldigt viktigt att få till en flexibilitet så att skolan skulle kunna användas av lokalsamhället i flera sammanhang. Den biten tycker jag att de har fått till på ett väldigt sinnrikt sätt, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Oppositionsråd Håkan Larsson tycker att hela processen varit intressant och lärorik.
– Det här är en skola som ger ett väldigt trevligt flöde. Dessutom har den otroligt bra energivärden. Nästa steg är nu att se hur skolbygget kan lösas ekonomiskt, säger han.

Text & foto: Eva Wiklund