Energirådgivare Hanan Othman såg till att en elcykel kom på plats för kommunanställda för några år sedan. Nu har hon hållit i trådarna för projektet med laddstolpar för elbilar.

Laddstolpar för elbil i Storfors

Storfors kommun har, med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket, installerat tre laddboxar för elbilar vid kommunhuset.
– Det här är ju framtiden, så det känns bra att arbetsgivaren satsar. Jag har väntat på detta, säger Pajo Vujic, som kör sin laddhybrid mellan Kristinehamn och Storfors varje dag.


Den rullar mellan fem och sju mil på el innan bensinmotorn går in och sommartid kan han klara sig både till och från jobbet på el utan att ladda. Vintertid är det en helt annan sak.
– Då behövs det lite extra laddning, säger han och gör tummen upp för de nya laddstolparna, som är öppna både för allmänheten och kommunanställda.
Vem som helst kan ladda sin bil och kommunen har satsat på flera olika sätt att betala; swish, via Easy-park-appen och med ett förbetalt laddkort.

Genom satsningen, som fått bidrag via Klimatklivet, räknar energirådgivare Hanan Othman med att den årliga reduktionen av koldioxid ska bli 4200 kg CO2-ekv per år.
– Vi behöver alla hjälpa till med att nå klimatmålen och det här är en konkret insats, säger hon.

Minskad förbrukning av fossila drivmedel betyder minskade utsläpp av partiklar, övergödande, försurande och klimatpåverkande ämnen. Därför har åtgärden positiva effekter när det gäller att få friskare luft, en mer giftfri miljö och mindre övergödning.
– Dessutom så uppfyller den här åtgärden ett ökat behov av utvecklad infrastruktur. På så sätt har den en indirekt effekt på miljömålet ”God bebyggd miljö”, säger Hanan Othman.
Två av laddboxarna är på 22 kw och en är på 11 kw för att passa olika typer av batterier.Det finns ju flera regionala mål där Värmland ska arbeta för att vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, service och transporter. Det här ligger ju i linje med detta, säger Hanan Othman, som är glad att kunna erbjuda både invånare och besökare möjlighet att på tryggt sätt ladda elbilar.

Möjlighet till laddning i Storfors inspirerar förhoppningsvis ännu fler att skaffa elbil eller laddhybrid, säger hon.
Hela installationen och de tre första årens drift beräknas till drygt 90 000 kronor. Storfors kommun har sökt och fått hälften av kostnaden i bidrag.

Text & foto: Eva Wiklund