Storsatsning för att få vane-bilister att välja cykeln i vinter

100 bilåkare kommer att få dubbdäck och service av sin cykel mot att de ställer bilen och cyklar till jobbet minst tre dagar i veckan den här vintern. Nu öppnar Karlstads kommun anmälan till utmaningen Vintertrampare. Sista ansökningsdag är 8 november.

Miljöförvaltningen i Karlstads kommun har anordnat utmaningen Vintertrampare i fem år. Tidigare har antalet deltagare begränsats till runt 30 personer men i år har kommunen valt att göra en mycket större satsning.
– I år tar vi in 100 personer. Vi ser från utvärderingar sedan tidigare att cirka 80% av alla deltagare faktisk ställer om och vill fortsätta cykla även kommande vintrar. Så det här är en investering i framtiden, säger projektledare Mikael Haster.

Många bilister bor inom cykelavstånd
Karlstads kommun bedömer att potentialen för ett ökat cyklande till arbetsplatsområdena Viken och Centralsjukhuset är hög. 55% av arbetstagarna i Viken bor inom 20 min cykelavstånd till jobbet, på Centralsjukhuset är siffran högre ca 70%.
Kan man få fler av dem att byta bilen till cykeln kommer man får en säkrare trafikmiljö, mindre köer och mindre utsläpp.
Fokus på Viken och Inre hamn i år
Det pågår mycket byggnation i centrala Karlstad just nu med nya bostäder vid Coop-tomten och byggnationen av Vikenförbindelsen. Därför vill kommunen locka deltagare som i första hand bilpendlar till just dessa områden.
– Vi hoppas att det blir en varaktig förändring som gör att belastningen på både miljö och trafik minskar även efter att ombyggnationerna är klara. Vikenförbindelsen är ju mer än bara en bilväg. Här gör vi också förbättringar för både gång- cykel- och kollektivtrafik, avslutar Mikael Haster.


Källa: Karlstad kommun