Från vä: David Elg, Robin Martinez, Nathalie Nilsson, Jimmy Gillström, Thomas Mansikkala, Pierre Johansson, Marcus Joula och praktikanten Gabriel Hökemyr.

Ljudfabriken flyttar och expanderar

En doft av nybyggt möter oss när vi kliver in i Ljudfabrikens nya lokal vid Skolgärdet. 23 oktober planerar man att slå upp portarna berättar Robin Martinez och David Elg som visar runt vid vårt besök dagarna före öppning.

Det är en spännande fas att bygga ny butik menar de och nämner att butiksytan i och med flytten närapå fördubblas då man går från 250 till 480 kvadrat. I och med det större utrymmet kommer man att expandera verksamheten till att utöver ljud, bild, telefoni och allt annat man gjort sig kända för även innefatta vitvaror.

– När Greeks lade ner sin butik bestämde vi oss för att ta över facklan och satsa på vitvaror, säger Robin. Han understryker dock att de inte har något med Greeks att göra utan att deras avveckling helt enkelt skapade en lucka på marknaden som Ljudfabriken nu hoppas kunna fylla.
Därtill kommer man även att bygga ut serviceverkstaden för att kunna ta sig an större saker. Framöver siktar man på att utöver nuvarande verksamhet också kunna erbjuda service av just vitvaror. De är båda tydliga med att satsningen på vitvaror inte innebär att något kommer försvinna, utan att det är en addering till befintlig verksamhet, sortimentet för TV och ljud kommer rentav utökas.
– Det kommer att vara samma Ljudfabriken som tidigare fast i större lokal och med expanderat sortiment. Vi gör det vi alltid gjort men ökar på med vitvaror.
Med det vi gör avses inte enbart sortimentet i butiken, utan i minst lika hög grad att man erbjuder service och installation, vilket både David och Robin nämner som en av företagets starka sidor. De lyfter även fram att man satsar på kunskap, att inte rusa för fort framåt utan se till att verkligen kunna den utrustning folk har hemma och vad kunden behöver. Det ihop med snabba leveranser och att kunden snabbt kan få hjälp att installera och serva sin utrustning är en styrka.

I och med flytten till Skolgärdet hoppas de kunna bidra till att få området att blomstra. Att man får en konkurrent som granne ser man inte som en nackdel, tvärtom.
– Det blir naturligt att åka hit och handla sin hemelektronik, och i slutändan gynnar det både oss, dem och framförallt kunden som får allt på en plats, menar Robin och får medhåll från David.
Ljudfabriken har funnits sedan mitten av 80-talet och är välkänt i Karlskoga. Den nuvarande butiken har funnits i sex år.
– Bara sex år och expandera så som vi gör nu, det är starkt jobbat, ler David.
Det är lätt att hålla med.

Text & foto: Nicklas Remmegård