Lättare ge bidrag till Johan Janssons Stiftelse

Nu blir det enklare för de som vill skänka en minnesgåva eller ge ett bidrag till Johan Janssons Stiftelse. Ytterligare en funktion har lagts till på stiftelsens hemsida som gör det möjligt att med hjälp av ett formulär antingen ge en minnesgåva eller ett direkt bidrag.

Johan Janssons Stiftelse inrättades i slutet av 1997 av familjen Kajsa och Harald Jansson och Susanne Hede till minne av deras bortgångne son och make som gick bort 32 år gammal. Vid starten donerades tio miljoner till fonden för tumörforskning och ytterligare två miljoner kronor avsattes till personligt stöd med handikappanpassade bilar till cancerskadade.
Fonden understödjer forskningen kring muskuloskeletala tumörer som drabbar kroppens rörelseapparat och stödjevävnader, som muskler, leder och ben. Den här formen av cancersjukdomar är relativt ovanlig och drabbar framför allt barn och unga vuxna. Många av tumörsjukdomarna är mycket allvarliga och kräver ofta en svår och omfattande terapi som inkluderar både kirurgi, strålbehandling och farmakologisk behandling.
I fondens styrelse ingår medicinsk expertis vid Medicinska fakulteten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Forskningen som bedrivs här och av andra cancerforskare inom området är helt beroende av ekonomiskt stöd från externa fonder och stiftelser.

Under de 22 år som Johan Janssons Stiftelse verkat har närmare 13 miljoner kronor delats ut till cancerforskningen.

För att underlätta möjligheten att ge bidrag och gåvor via stiftelsens hemsida finns nu en möjlighet att på ett enkelt sätt bidra genom att fylla i ett enkelt formulär. Det kan ske dels genom ett direkt bidrag på valfritt belopp och för den som vill går det även att ge bidraget anonymt. Den andra möjligheten att bidra är genom en gåva för att minnas en avliden person. I bägge fallen går det att lämna bidraget genom att använda ett betalkort eller att Swisha beloppet.
– Genom den här möjligheten hoppas vi kunna fortsätta att dela ut generösa bidrag i samma storleksordning som tidigare och förhoppningsvis ännu lite mer, säger Kajsa Jansson. På vår hemsida går det också att följa stiftelsens verksamhet och se hur bidragen delas ut och vilka som får dem. Stiftelsen har regelbundet möten och vi lägger kontinuerligt ut information om vad som händer.

De som vill kan också ringa Kajsa Jansson direkt för att få ytterligare information. Hon har telefonnummer 0586-152 70.
– Det kanske finns de som inte har en dator eller inte vet hur man ska bära sig åt och då hoppas jag att man kan be någon vän eller släkting om hjälp eller så går det att ringa mig. Alla bidrag är välkomna och de går ju till ett behjärtansvärt ändamål, avslutar Kajsa Jansson.

Text: Björn Hallin