ALVI kapar elkostnaderna

Ägare av fritidshus som mestadels används under den varma års-tiden känner säkert igen problemen med att hålla fritidshuset i gott skick under höst och vinter. Befintliga lösningar idag kostar en hel del pengar, men nu kan det bli ändring. Lars-Erik Skagerlund i Karlskoga har skapat ett system, som ska kapa uppvärmningskostnaderna avsevärt.

Systemet kan utnyttja husets befintliga värmesystem och ersätter där i princip dess huvudtermostat. Skillnaden är att den i varje ögonblick drar på bara den värme som just då behövs för att hålla fukten borta. Den består av en mätenhet utomhus, en huvudenhet inne i boutrymmet och en styrenhet som sköter in- och urkopplingen av värmen. Två varianter finns för styrenheten, dels en för fast montage, företrädesvis vid gruppcentral, dels en flyttbar som man sätter i lämpligt vägguttag och till vilken lämpliga värmeelement ansluts.

Fritidshus som står outnyttjade vintertid utsätts för fukt, påfrostning med mera även inomhus, riskerar mögelskador och dålig lukt.
I vinterbonade hus med elvärme är den vanligaste metoden att man håller huset uppvärmt även när det inte används. För att minska kostnaden håller man oftast en reducerad underhållsvärme. Som en kompromiss mellan å ena sidan kostnaden och å andra sidan kvarvarande fuktskaderisk brukar man rekommendera en temperatur om +10°C. Även då är kostnaden irriterande.

Lars-Erik Skagerlund har under två vintersäsonger provat sin egenkonstruerade uppfinning med mycket goda resultat.
– Elförbrukningen för varmhållning av huset under vintern var avskräckande dyrt, men med vår lilla uppfinning, har jag kunnat reducera förbrukningen till mindre än hälften under en varmvinter. En normalvinter, om sådana finns, har förbrukningen minskat till en fjärdedel.
Tillverkningen av ALVI-enheterna har startat hos OPTAB i Karlskoga, dit intresserade kan höra av sig till Timo på telefonnummer 076-406 41 63 om du vill veta mer.

Text: Anders Björklund