Över 100 sportfiskesjöar lockar i östra Värmland

Sugen på att fiska? I Karlskoga har en satsning gjorts på Turistfiskekortet. Det gäller i tio dagar i ett 70-tal sjöar runt om i Karlskoga och Degerfors. Det går också att ladda ner en fiskekarta som app till mobiltelefonen och den är helt gratis. I området finns över 100 sportfiskesjöar.

Turistfiskekortet gäller i de vanliga natursjöarna och här går det att fiska allt från abborre och gädda till gös. Det finns också put and take-vatten med röding och lax men det ingår inte i turistfiskekortet utan kostar lite extra. Kortet går att köpa på bland annat turistbyråerna i Karlskoga och Degerfors.
Ett attraktivt område är Alkvettern som är en del av Bergslagskanalen som sträcker sig från Karlskoga till Filipstad.
Sjön har gott om stor gädda, gös och abborre. Även vintertid är vattnen här populära. Runt sjön finns sköna badstränder och den som vill övernatta har flera boendeformer att välja mellan.
Svartå fiskeområde har en rad mysiga skogstjärnar och lite större sjöar vid den gamla bruksorten Svartå. Här finns bestånd av både abborre och gädda.

Sjöarna Ullvettern, Frövettern, Kväggen med flera omfattar cirka 3 500 hektar vatten. Det är typiska bergslagssjöar som bjuder på allt från steniga stränder till vassvikar med bra fiske av gös, gädda och abborre. I Ullvettern är gösfisket populärt och det har tagits upp gös på upp till åtta kilo. Förutom gös finns det gott om abborre och gädda, men också lake, vitfisk och insatt gullspångsöring.
Den som vill söka sig längre söderut kan åka till Gullspång där det finns rika möjligheter till spännande fiske. Skagern, som är Sveriges artonde största sjö, har gott om gös, abborre och gädda. Gösen nappar bäst under sommaren medan de största gäddorna fångas höst och vår.
Sjöns stora lakar fiskas vintertid.
Insjön Unden bjuder på storvuxen insjööring och röding.
Gullspångsälven erbjuder bra mete på vitfisk och även id. Här leker också den unika Gullspångslaxen och Gullspångsöringen. All lax, öring och asp måste ovillkorligen återsättas.
När man är i Gullspång är det också nära till Vänern där det går att fiska året runt och det behövs inget fiskekort. Här bedrivs trollingfiske efter lax och öring men även efter gädda, abborre och gös och de sistnämnda fiskarna kan även fås på spinnfiske och med metspö. I området finns det också möjligheter till guidade fisketurer.


Text: Björn Hallin