En spännande upplevelse Högbergsfältet – Tilas Stoll

Om en utflykt ”utsocknes” lockar någon dag så är Högbergsfältet ett både fint och intressant ställe att besöka.

Området är ett naturreservat och ligger drygt en mil utanför Filipstad. Här finns gamla gruvhål, en artrik flora, klockstapel, fin utsikt från Högberget och flera grillplatser. Barnen i sällskapet gillar säkert också de frigående fåren som är mycket nyfikna.

Reservatet bildades för att bevara gruv- och odlingslandskapet med dess rika kulturhistoriska bakgrund och natursköna naturområden, här finns också en minnessten över Värmlands första organiserade gruvstrejk 1869.

Text & Foto: Eva Wiklund