Daniel Ekelund är miljösamordnare på Karlskoga kommun.

Nya odlingslotter på uppfräschat område

Sedan i höstas har kommunen tagit över ansvaret för odlingslotterna i Karlskoga. På området i Brickegården har man mätt upp ett antal nya lotter som nu är möjliga att hyra. Det berättar Daniel Ekelund, miljösamordnare på Karlskoga kommun.

I Karlskoga finns fyra områden med odlingslotter berättar Daniel, utöver här vid Brickegården också på Flottnäset, vid Löten och vid Häsängen. Tidigare fanns det en förening på varje område som tog hand om området och skötte administration och annat. När sedan eldsjälar fallit bort har det fallerat och skötseln har i vissa fall blivit eftersatt. Vissa har varit här i 30 år, säger han, men det har i övrigt varit delvis övergivet. Här var det meterhögt gräs, visar han med en gest mot en del av området och lite längre bort ligger en hög med skrot de hittade medan de röjde undan.
Han berättar vidare att skillnaden mellan en odlingslott och en kolonilott är att det inte är tillåtet att bygga på en odlingslott, men att det tidigare varit ett problem med att det på vissa ställen dykt upp kåklika byggnader ändå.

– Från början ville vi stötta föreningarna att få ordning på områdena, men efter att ha utrett frågan insåg vi att det inte gick utan att kommunen fick ta över.
Den stora skillnaden för de som hyr lotter är att vi tar betalt, 400 kronor per år, säger Daniel. Det ska täcka kostnader för vatten och administration, men tanken är också att det ska motverka att odlingslotter som inte används behålls och växer igen.

Kommunen tog över området i höstas och har sedan dess ägnat sig åt att röja upp och spåra upp dem som hyr lotterna. Det var lite av ett detektivarbete att få tag på alla som hade lotter och redan odlar berättar Daniel, men menar att så gott som alla som har lotter varit positiva till att kommunen tar över. Det finns stora förhoppningar om att allt blir bättre när fler lotter hyrs ut. Man har även mätt upp nya odlingslotter som nu börjat marknadsföras utåt.
Det har varit stort tryck då det är många som vill odla, men i dagsläget finns omkring 100 lediga lotter att hyra.
Här vid Brickegården finns ett 30-tal odlingslotter tillgängliga, berättar Daniel.
Det är på gång att dra in rinnande vatten på området, och överlag är de flesta väldigt positiva till förändringarna.
Kommunens förhoppning är nu att få alla odlingslotter uthyrda och verkligen få igång områdena igen. Han gläds åt att intresset är stort och påpekar att sådana här områden utöver att bidra till ett mer hållbart samhälle, också har fördelar ur integrationssynpunkt då det för samman människor att träffas och umgås.

Kommunen har också fått frågor om att anlägga helt nya områden med odlingslotter, och man är inte negativt inställd till det, men prioriterar de lotter som finns och att först och främst fylla upp dem. När allt är i ordning kommer det att bli ett attraktivt och vackert inslag i stadsbilden, menar Daniel Ekelund.
Framåt sensommaren kommer det vara riktigt sprudlande och grönskande.
För den som är intresserad av att hyra en odlingslott hänvisar Daniel Ekelund till kommunens hemsida för mer information.


Text & foto: Nicklas Remmegård