Återvinningsbutiken finns på Baggängsvägen 14 (fd Loppishallen) Karlskoga. Härinne kan man fynda massor med saker, delar ock komponenter som du kan använda när du renoverar.

FIK – en samhällsnyttig verksamhet

Söker du på ”fik karlskoga” på nätet är det naturligtvis så att kaféer dyker upp, men också det intressanta FIK – Föreningen Integrera Karlskoga. Ett socialt företag.

Verksamhetsledaren Mattias Grubbström berättar:
– FIK är ett arbetsintegrerande socialt företag, som bedriver samhällsnyttig verksamhet, samt investerar all sin vinst i verksamheten.

Fik bereder plats för personer som har bland annat försörjningsstöd, är arbetslösa och har svårt att hitta in på den öppna arbetsmarknaden.
Här får personer möjlighet till anpassning samt att finna passande arbetsuppgifter inom bland annat bygg, snickeri samt butik. Personer som är i FIKs regi erbjuds också att bli medlem i föreningen och erbjuds kompetenshöjning, som till exempel jobbsökaraktiviteter för att lättare hitta till den öppna arbetsmarknaden eller hitta lämplig vidareutbildning.

I det avtalet som FIK har med AME Karlskoga kommun så har FIK förbundit sig att kunna ta emot 25 personer i olika aktiviteter/arbete. Över tid kan antalet växla något. Förutom Karlskoga kommun samarbetar FIK med Arbetsförmedlingen, Karlskoga Energi & Miljö, Finsam, Kriminalvården och
Yrkesakademin.

I lokalerna på Bangatan i Karlskoga (fd brandstationen) sysslar man med snickeri, bygg och målning, möbel- och byggåtervinning. FIK åtar sig också externa bygguppdrag, som altaner och älgtorn, campingbord mm och alltid helt efter kundens önskemål.
– Genom samarbete med Karlskoga Energi & Miljö så har vi en återvinningscontainer på Mosserud återvinningsanläggning som vi har bemannad.
Där kan allmänheten lämna in möbler samt byggmaterial.
Vi återvinner, renoverar och snyggar till dessa för att sedan sälja i vår butik på Baggängsvägen 14 (fd Loppishallen).
Vi har öppet på vardagar 09.00-18.00, så dit är ni välkomna att fynda, säger Mattias Grubbström.

Föreningen har sitt ursprung i en kurs för socialt företagande som Coompanion i samarbete med Finsam, AME, Folkhögskolan, samt arbetsförmedlingen arrangerade och som Mattias Grubbström gick.
– Även om vi är ett ASF, så är vi så nära man kan vara ett ordinärt företag med den stora skillnaden att vårt fokus ligger på att verksamheten i första hand ska vara samhällsnyttig. Vill du stötta vår verksamhet är du välkommen som stödjande medlem och naturligtvis vill vi ha ännu fler uppdrag!
Läs mer på: www.foreningenfik.com

Text: Anders Björklund
Foto: Marita Olén Widenberg