Siktar på högtryck för högtrycksspolning

Jonas Lindqvist har nyligen startat upp Karlskoga Högstrycksspolning i Storängen och kan med sina mobila spolaggregat erbjuda en rad tjänster.
– Allt från avloppsspolning till ogräsbekämpning och sterilisering av kundkorgar, säger han. Användningsområdena och möjligheterna är många.

Vad gäller ogräsbekämpningen understryker han miljöfördelarna då det sker helt kemikaliefritt, bara hett vatten och ånga som spolas ut under tryck används för att bli av med ogräset. Genom att använda en så kallad rotlans kan även annars svårbekämpade ogräs som björnloka effektivt röjas bort.
– Vi har en avverkningsgrad på upp till 240 kvadrat per timme, berättar Jonas medan han demonstrerar ångaggregatet, och i och med att vi arbetar med temperaturer över 100°C kan vi också erbjuda steriliserande rengöring av exempelvis kundvagnar då det effektivt dödar alla bakterier och virus som kan finnas på handtagen.
De mobila och praktiska apparaterna, som ryms på en vanlig släpkärra, är mångsidiga och Jonas lyfter bland annat fram tvätt av fasader, båtar, altaner och tak, samt inte minst klottersanering som exempel på tjänster som erbjuds.

– Vi samarbetar med en firma som har 40 års erfarenhet av ekologiskt nedbrytbara produkter för klottersanering, påpekar han och trycker åter på miljöfördelarna med metoden.
Utbudet av tjänster är brett, och enligt Jonas riktar man sig till såväl privatpersoner som företag och fastighetsägare i hela östra Värmland. Kyrkogårdar, skolor, lantbruk och golfbanor är några exempel han pekar på där ogräsbekämpning med högtrycksspolning är ett bra alternativ.
– Och inte minst villaägare som vill slippa krypa runt på alla fyra och rensa ogräs en halv dag. Med vår metod går det på ett litet kick, och det berättigar till RUT- och ROT-avdrag.


Text & foto: Nicklas Remmegård