På Källgårdsskolan höll föreningen för byggnadskultur sitt första årsmöte.

Föreningen vill bevara småstadskaraktären

Många minns alla sönderrivna stadskärnor i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Runt om i Sverige växte det fram en rörelse som ville bevara äldre byggnader och som engagerade sig i samhällsplaneringen. Även i Kristinehamn började många arbeta aktivt för byggnadskulturen.

Föreningen för byggnadskultur i Kristinehamn startades 1981 och det första mötet hölls i anrika Nedre Station som byggdes 1862. Då diskuterades rivningen som hotade dåvarande Källgårdsskolan där för övrigt föreningens första årsmöte hölls ett halvår efter att föreningen bildades.
Sedan dess har föreningens medlemmar engagerat sig i en rad frågor. I ett par år diskuterades rivningen av gamla badhuset, samt förslaget att rusta upp och inrätta ett industri- och arbetslivs-
museum i Gamla Cementgjuteriet. Föreningen har också varit med i diskussionen kring Albin Motor och byggnationen på Tullportsgatan och nu senast bevarandet av Jakobbergsskolan där själva skolbyggnaden idag står kvar men föreningen lyckades inte hindra rivningen av några mindre byggnader på området.
– Vi värnar om äldre byggnader som är rivningshotade och vår ambition är att bevara småstadskaraktären men även att bidra till utvecklingen av ett modernt samhälle, säger föreningens ordförande Bo Karlsson.
Föreningen anordnar även stadsvandringar i Kristinehamn, studieresor, olika föreläsningar, studiecirklar och utställningar. Ett annat inslag är olika byggnadsvårdsläger. Ett sådant läger som föreningen var medarrangör i berörde Gustavsvik. Resultatet blev att en av herrgårdsflyglarna renoverades och idag är området ett populärt utflyktsmål.
Flera kortkurser har anordnats i traditionella hantverk och under flera år anordnades hantverksdagar på Järsbergssågen söder om Kristinehamn.
Föreningen har också bidragit tillrenoveringsarbeten på Nedre station.
Under många år har föreningen delat ut byggnadsvårdsdiplom till fastighetsägare med motiveringen att de renoverat och vårdat sina hus på ett föredömligt sätt. Bland annat har Föreningen Skärgårdskapellet fått utmärkelsen liksom ägaren av fastigheten Ryssebo.
Föreningens mångåriga medlem Kerstin Stenberg har dessutom fått Värmlands museums byggnadsvårdsdiplom för tre decenniers arbete inom föreningen Byggnadskultur i Kristinehamn. Kerstin Stenberg var en av drivkrafterna när föreningen bildades och var under många år föreningens ordförande.

Text: Björn Hallin