Klimatet i fokus i Degerfors

Under våren anordnar Degerfors Klimatnätverk tillsammans med Naturskyddsföreningen i Degerfors och Folkuniversitetet Klimatvår i Degerfors 2020, för att sätta fokus på klimatfrågan och de förändringar som krävs för att lösa den.

Johanna Ghattas från Degerfors Klimatnätverk tror att Parisavtalets mål, där världens länder enades om att begränsa uppvärmningen till maximalt två grader, är möjliga att uppnå och att medborgarna i Degerfors önskar att så sker. Med klimatvår i Degerfors 2020 önskar man därför skapa den mötesplats som behövs för att genomföra de förändringar samhället står inför.
På grund av det rådande läget med Coronaviruset har flera av de planerade aktiviteterna skjutits upp tills vidare, och kommer i vissa fall ersättas med onlineaktiviteter. 28 mars anordnas en livesänding på facebook med Degerfors kommuns miljöstrateg Malin Björn, och samma dag kommer Degerfors Klimatnätverk hålla föredraget Klimatförändringarna – från orsak till lösningar på webben. Dessutom kommer Rebell Gitarrkvartett bjuda på en livesänd konsert.

För detaljer och uppdaterat program hänvisas till Klimatvår i Degerfors 2020 Facebooksida.