Foto: (från vänster); Örjan Berlin, Gustav Johansson*, Daniel Andersson*, Ulrika Stierner, Christoffer Vannas*, Parmida Ranji*, Christina Berger*, Malin Lindén*, Stefan Filges*, Emma Jonasson*, Tobias Österlund*, Kajsa Jansson, Susanne Hede, Magnus Hansson, Henrik Lundin *) Årets stipendiater. Övriga är nuvarande styrelsemedlemmar i JJ Stiftelse.

Johan Janssons Stiftelse har stöttat cancerforskningen i 22 år

Den 23:e januari utdelades årets stipendier till ett totalt belopp på 850.000 kronor till följande 10 forskare; Daniel Andersson, Christina Berger, Mikael Dalén, Soushila Dolatabadi, Stefan Filges, Emma Jonasson, Malin Lindén, Christoffer Vannas, Gustav Johansson, och Tobias Österlund.

Därtill utdelades ytterligare 125.000 kronor i resestipendier under innevarande år. Totalt har stiftelsen under de 22 åren 1998 till 2019 delat ut nästan 13 miljoner kronor till Cancerforskningen, varav under innevarande år 975.000 kronor.

Bakgrundsfakta: Johan Janssons Stiftelse inrättades den 3:e november 1997 av familjen Kajsa och Harald Jansson och Susanne Hede till minne av deras bortgångne son och make, då 32 år gammal.

10 miljoner kronor donerades till en fond för tumörforskning och en annan fond på 2 miljoner kronor avsattes för personligt stöd till cancerskadade i form av tillhandahållande av handikappanpassade bilar.

Fonden förvaltas av en stiftelse där Kajsa Jansson är ordförande, och sonhustrun Susanne Hede är medlem i styrelsen tillsammans med medicinsk expertis vid Medicinska fakulteten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Johan Jansson insjuknade i mycket unga år i en allvarlig tumörsjukdom, ett s.k. angiosarkom, och fick genomgå både kirurgi och cellgiftbehandling, men trots detta spred sig tumören på ett sådant sätt att Johans liv inte gick att rädda.

I slutet av sitt liv bestämde Johan och hans föräldrar Kajsa och Harald Jansson att donera en mycket generös grundplåt på 10 miljoner kronor till en Stiftelse som avsåg att stödja forskning kring dessa ovanliga tumörer. Johan fick också genomgå en mycket hög amputation, vilken medförde en allvarlig funktionsinskränkning, och då familjen arbetade inom Volvosfären, hade Johan möjlighet att få en handikappanpassad bil som i högsta grad förbättrade hans livskvalitet. Denna insikt gjorde att ytterligare 2 miljoner kronor instiftades i en speciell bilstödsfond som lett till att många unga sarkompatienter kunnat erbjudas stöd till handikappanpassade bilar, vilket gjort att de lättare kunnat acceptera sina ofta svåra fysiska handikapp.

Styrelsen för Johan Jansson Stiftelse har beslutat att avkastningen skall användas till att stötta tre specifika verksamheter, nämligen att:

  • Främja vetenskaplig verksamhet inom området muskuloskeletal tumörforskning i väst Sverige genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt, samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation. 
  • Stödja verksamheten vid Centrum för Muskuloskeletal Tumör forskning (CMT) vid Medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet.
    CMT bildades 1996 och består av företrädare för områdena ortopedi, patologi, vuxen- och barnonkologi och radiologi. Verksamheten är placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och skall bl.a. samordna, effektivisera och förstärka forskningsresurser för detta område av cancerforskning.
  • Tillhandahålla handikappanpassade bilar för cancerskadade i väst Sverige, vilka själva inte har ekonomiska möjligheter att ha en sådan bil.
    I första hand gäller bilstödet dem som fått funktionshinder på grund av operationer vid muskuloskeletal tumörsjukdom.

Styrelse 2019 – 2020:
Kajsa Jansson. Styrelse Ordförande, Karlskoga
Susanne Hede. Styrelseledamot, Karlstad
Owe Orrbeck . Styrelseledamot, Göteborg
Magnus Hansson. Docent och överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Sahlgrenska univ.sjukhuset Göteborg
Örjan Berlin. Docent och överläkare, Ortopedkliniken Sahlgrenska univ.sjukhuset Göteborg
Ulrika Stierner. Med. dr, överläkare Onk. kliniken Sahlgrenska univ. sjukhuset Göteborg
Henrik Lundin. Revisor, ekonomisk rådgivare.

Örjan Berlin. Docent, överläkare
Styrelseledamot Johan Janssons Stiftelse