Skydda ditt hem

Att komma hem till en uppbruten dörr och utdragna lådor, tömda på värdesaker, är en mycket jobbig upplevelse. Gör det därför så svårt som möjligt för tjuven.

Att någon utomstående rotat runt bland våra personliga ägodelar är mentalt jobbigt, dessutom tar det tid med allt krångel som uppstår, även om försäkringsbolagen ställer upp. När tjuven tagit sig in, blir du av med sådant som kan vara dyrbart, men risken är också stor att ägodelar med affektionsvärde som är omöjliga att ersätta, förloras.
Hjälp inte tjuven på traven, utan tänk till före. Det finns mycket att göra utan att det behöver kosta skjortan. Har du skyddat ditt hus eller lägenhet, så att det blir besvärligt för tjuven, väljer han förmodligen att gå in i en villa eller lägenhet, som har sämre skydd.

Fönster vanligaste vägen in
Polisens statistik visar att tjuvarna tar sig in genom fönster i 60% av inbrotten när det gäller villor och radhus. För lägenheter är siffran något lägre. Tjuven krossar rutan, sticker in handen, öppnar fönstret och är snabbt inne.
Fönster kommer alltid att vara en svag punkt, men man kan genom olika åtgärder försvåra för tjuven att ta sig in via fönster och fönsterdörrar.
Källarfönstren förser man lämpligen med säkra inkrypningsskydd. Det finns ett bra utbud av inkrypningsskydd, som har ett tilltalande utseende.
För fönster i markplan finns massor att göra. Hur och vad beror på vilken typ av fönster du har. Kontakta en auktoriserad låsfirma, som på plats ger dig råd om effektivaste åtgärder.
Du som bygger nytt ska naturligtvis satsa på den modernaste tekniken –
cylinderlåsning, förstärkt glasinfästning, förstärkt fyllning i nedre delen på fönsterdörrar som ska vara försedda med moderna spanjoletter och ändkolvar.
För dig som har äldre fönster, som ännu inte är mogna för utbyte, är installation av fönsterlås en bra åtgärd för att minska risken för inbrott. Välj en godkänd modell. Flera av dessa kan du montera själv.
Det absolut bästa skyddet mot inbrott – som dessutom är gratis – är uppmärksamma grannar.

Grannsamverkan är effektivt
De fåtal personer som ägnar sig åt villa- och lägenhetsinbrott är normalt sett rätt observanta på risken att bli upptäckta.
Därför är Grannsamverkan något som avskräcker. Även om du själv är bortrest, så finns det någon som ser efter din bostad. Tjuvarna som kollar i förväg ser både skylten, som talar om att grannsamverkan finns och att det är en höjd uppmärksamhet i området. Det är helt enkelt avskräckande. Satsa på Grannsamverkan – en bra grej!
Läs mer på www.grannsamverkan.se.

Tjuvarna är moderna och har koll på sociala medier. Tala inte om för hela världen att du är på skidsemester i fjällen. Håll dig borta från sociala medier under semestern, annars ger du tjuvarna en säker inträdesbiljett.
Förhoppningsvis har du sedan tidigare lärt dig hur viktigt det är att huset verkar bebott. Ta hjälp med att tömma postlådan och ordna med timer till lamporna är några viktiga och enkla råd.
Appar där du kan styra belysning och andra funktioner i hemmet är också något som höjer säkerheten. Du som vill vara så säker som möjligt, skaffa ett larm som är kopplat till en larmcentral.
Modena bilar är idag mycket svåra att stjäla. Tiden då biltjuven kopplade ihop två sladdar och åkte iväg är förbi. Tjuven försöker istället komma åt nycklarna. Så för säkerhets skull ha inte bilnycklarna upphängda på en krok innanför entrédörren.


Text: Anders Björklund