Ljust, stämningsfullt och säkert hemma

Levande ljus är verkligen en stämningshöjare under de mörka vintermånaderna och vår användning av levande ljus kulminerar under advent och jul.
Tyvärr är det också den tid då ljusrelaterade bränder ökar. Utan att förta helgstämningen hoppas vi att våra läsare tar till sig av några goda råd, så att ditt hem inte blir ett av de 17 hem, som brinner varje dag i Sverige.

Levande ljus som glöms, ramlar eller på annat sätt kommer i kontakt med brännbart material är en stor orsak till bränder i bostäder.
Levande ljus ska bara vara tända i det rum ni befinner er. Den som tänder ansvarar också för att ljusen släcks – en enkel men bra tumregel.
Det finns tydliga råd och rekommendationer för levande ljus. Ljusmassan i olika ljusprodukter är anpassad för sitt användningsområde, så stoppa inte ett värmeljus i en tom behållare för partyljus. Behållaren blir alldeles för varm och kan fatta eld!
Se dessutom till att levande ljus är på ett tillräckligt avstånd från brännbart material och att ljusen står stadigt.

Glöm inte grytan på spisen
Inför helgerna lagar vi mer mat och stressen bidrar kanske till att grytor och kastruller glöms på spisen. Bränder som uppstår på det här sättet är den vanligaste brandorsaken i bostäder. När något fattar eld på spisen, så bidrar dåligt rengjorda köksfilter till ett snabbare förlopp.
Så, lämna aldrig något på spisen, medan du ska göra annat!
Här kommer vi också in på vikten av sotning av rökkanaler och rengöring av köksventilationen. Sotaren har koll på rökkanalerna och hör av sig när det är dags, men köksventilationen är fastighetsägarens ansvar. Man kan göra rent själv, men sotaren kommer och hjälper till om man beställer.

Bara originalladdare
Med våra hem fyllda av elektronisk utrustning krävs också många laddare för att hålla apparaterna med el. En mobilladdare ser ganska oskyldig ut och kvalitetsladdare kan vara svåra att skilja från billiga och farliga piratladdare bara på utseendet. Den billiga laddaren kan var en källa till brand som få tänker på.
Använd bara CE-märkt originalladdare och dra alltid ur laddaren ur vägguttaget när den inte används!

Brandvarnaren – en bra livförsäkring
Den bästa livförsäkringen är fortsatt brandvarnaren. Lagen säger att det ska finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan. Men en brandvarnare i varje rum är en bra rekommendation.
De flesta brandvarnare fungerar bra – om batteriet är OK! – men den bästa typen är varnare, som kommunicerar trådlöst med varandra. Börjar det brinna i ett rum, piper samtliga brandvarnare i lägenheten. Utan batteri är de flesta brandvarnare helt värdelösa, så varför inte ta chansen att byta batterier på ”Brandvarnarens dag” 1 december.

Lagen ställer krav
Det finns också lagkrav på släckutrustning i bostäder. I varje lägenhet ska det finnas släckutrustning. Oavsett om du bor i eget hus, bostadsrätt eller hyresrätt är det den som bor, som ansvarar för att släckutrustning finns.
En pulverbrandsläckare på sex kg fungerar på alla typer av bränder i bostäder. Kompletterar du med en brandfilt är du väl rustad.


Text: Anders Björklund