Eleverna kom själva med förslaget att arrangera en extra skräpplockardag. Rektor Annelie Izindre applåderar initiativet.

Elever tog initiativ till städdag

Under oktober genomförde Kroppaskolan en skräpplockardag på initiativ från eleverna.Flera sopkassar fylldes när eleverna tillsammans med personalen hjälptes åt att göra skolgården fin.

Ett förslag kom upp på ett klassråd i början av september från en av klasserna. Eleverna tyckte att det var skräpigt på skolgården och de önskade en extra skräpplockardag, en sådan dag som arrangeras på alla skolor under våren.
Frågan lyftes på elevrådet, som tyckte att det var ett bra förslag. Alla elever på Kroppaskolan deltog under dagen tillsammans med sina lärare.
– Det här var ett väldigt bra initiativ där elever och personal tillsammans hjälper till för att hålla skolan och skolgården fin, säger rektor Annelie Izindre. Det är även en bidragande faktor till varför vi har så lite skadegörelse på våra lokaler i Storfors.


Annelie säger också att lärarna lyfter, såväl före som efter skräpplockandet, miljötänkande och lång hållbarhet vilket ingår i läroplanen.
Arbetet knöts också samman med veckans matråd där matsvinn diskuterades.
– Eleverna deltar väldigt aktivt och kommer med goda förslag hur vi tillsammans kan verka för att göra skolan och miljön bättre, säger hon.

KRSITINA ELMSTRÖM
FOTO: Kroppaskolan