Hur såg trädgårdarna ut på Gråbo/Korpkullen?

Örebro läns museum har dragit igång ett projekt kring det man kallar social odling, d v s hur odlingar har sett ut i olika hemmiljöer och samhällsklasser.

– Man vill se hur odlingarna såg ut i högre ståndsbostäder som Karlslunds herrgård i Örebro och Göthlinska gården i Nora, men också i bergsmansgården Siggebohyttan och arbetarbostäderna på Gråbo/Korpkullen i Karlskoga, berättar Sif Eklund, ordförande i Karlskoga Bergslag Hembygdsförening.
Hembygdsföreningens bidrag i projektet är att hitta så mycket dokumentation som möjligt i olika arkiv.
– Tyvärr är det ganska ”tyst” i arkiven. Svårt att hitta fullödig information om husbehovsodlingen från 1860-talet fram till 1950-talet. En del info har vi hittat i äldre intervjuer, men för att vi ska få fram så mycket som möjligt, behöver vi karlskogabornas hjälp, fortsätter Sif Eklund, som hoppas på att alla som har stort eller smått att komma med hör av sig till Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.
– Det blir svårt att hitta ”ögonvittnen”, men den äldre generationen har säkert berättat om hur livet tedde sig på förr i tiden, så allt är välkommet i vårt försök att lägga ett pussel och bidra till projektet.


av Anders Björklund