Biogasanläggningen i Karlskoga.

Världens bästa drivmedel

– Jag sticker ut hakan och säger att idag är biogas världens bästa drivmedel, säger Sebastian Cabander, vd på Karlskoga Energi & Miljö.

Sebastian Cabander, VD Karlskoga Energi & Miljö

– Biogas är ett drivmedel med positiv miljöpåverkan och är också en viktig del i vad man brukar kalla cirkulär ekonomi. I vår produktionsanläggning för biogas i Karlskoga har vi skapat en nästintill sluten process, som minskar metanutsläppen till i stort ett noll, fortsätter Sebastian Cabander.
Biogasanlägningen i Karlskoga matas med cirka 50% matavfall och resten är en blandning av gödsel, vall och diverse restprodukter. Restprodukten vid produktion av biogas blir biogödsel, som går tillbaka till de bönder, som levererat gödsel till anläggningen.
Viktigt ur miljösynpunkt är också att transporterna till biogasproduktionen blir så korta som möjligt, dvs leveranserna såväl in- som ut sker från närområdet.
Idag används biogasen som drivmedel framförallt i tyngre fordon.

– Det är inte så att biogas inte lämpar sig för personbilar, men fokuset har hamnat på bussar genom de krav som har ställts av myndigheterna vid upphandling att skapa en miljövänlig lokaltrafik. Bussarna i Örebro och Odensbacken drivs med biogas från anläggningen i Gottebol, som ägs av Biogasbolaget i Mellansverige AB. Ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. 
I Karlskoga kan man tanka biogas på två ställen, i Gottebol och i Rosendal.
Parallellt med satsningen på biogasdrivna fordon hänger Karlskoga Energi & Miljö med i den ökade flottan av elbilar, som kräver laddstationer.
– Framdrivning av fordon i framtiden kommer inte att följa ett spår utan det blir förmodligen en mix av biogas, el, renare fossila bränslen och vätgas och därför ska vi också vara en aktör som erbjuder bostadsföretag och bostadsrättsföreningar möjligheten att skaffa laddstolpar för elfordon.
Idag finns laddstationer på några platser i centrum, men det kommer fler, avslutar Sebastian Cabander, vd på Karlskoga Energi & Miljö.

Fakta
Biogasanläggningens kapacitet är 48 GWh fordonsgas per år, vilket motsvarar fem miljoner liter bensin.

Vår biogödsel är KRAV-certifierad. 
Som kommuninvånare bidrar du till produktionen av biogas genom att källsortera ditt matavfall. Vi använder matavfall från bla Karlskoga, Örebro, Kumla, Kristinehamn, Degerfors, och Karlstad. Vi använder även avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin som råvara. Likväl som gödsel från lantbruket.
Biogasbolaget har varit en del i det nationella samverkansprojektet ”Projekt nationell biogasstrategi” sedan starten 2014. Syftet med projektet har bland annat varit att öka kunskapen på marknaden om biogas som resurs och hur biogasen kan bidra till målen inom flertalet politikområden.


av Anders Björklund