Gunnel Eriksson, rektor för Bjurtjärns rektorsområde, samt Tommy Svärd, enhetetschef för tekniska enheten, finns med i projektgruppen för nya skolan i Kyrksten.

Förstudie för ny skola i Kyrksten pågår

Trots kommunens tuffa ekonomiska läge så ser man fortfarande att det kommer att vara ekonomiskt fördelaktigt att bygga en ny skola i Kyrksten. Arbetet med förstudien pågår för fullt och under hösten kommer en arkitekttävling att äga rum.

Kommunfullmäktige i Storfors har fattat beslut om att sätta igång projektering av en ny skola i Kyrksten som ska ersätta skolan i Bjurtjärn samt de två förskolorna i Kyrksten/Bjurtjärn.
Redan i slutet av maj drogs arbetet igång genom ett startmöte med all personal, den upphandlade projektledningen från bolaget EFK AB samt styrgrupp och projektgrupp.
Arbetet som lokal projektledare för att ta fram underlag för den nya skolan delas av Gunnel Eriksson, rektor för Bjurtjärns rektorsområde och EFK. I samspel med kommunchefen leder Gunnel projektgruppen som består av representanter från EFK, planarkitekt Per Ratsman samt Tommy Svärd, enhetschef för teknisk drift.
Både skolan och den planerade sporthallen ska kunna användas av olika grupper utanför skoltid.
– Vi tänker exempelvis att man inreder matsalen med en köksavdelning som kan användas både för undervisning i hemkunskap och av allmänheten för tillställningar där man vill servera mat, säger Gunnel Eriksson.
Under försommaren genomfördes studiebesök på olika skolor tillsammans med personalen. En geoteknisk undersökning av det tänkta markområdet i Kyrksten har också gjorts.
– Det finns en stor entusiasm kring projeketet i hela personalgruppen. Man har många idéer, men tänker ekonomiskt och praktiskt utan att bygga luftslott, säger Gunnel.
Elevunderlaget i området ser ut att öka något de kommande åren. En ny skola kommer att bli mer kostnadseffektiv både när det gäller uppvärmning, bemanning och flexibel användning. För Storfors kommun är det en stor vinst att elever i kommunens utkant fortsätter att vara elever i Storfors, att familjer trivs och vill bo kvar i området och att inflyttningen ökar.

Den nya skolan är tänkt att ligga centralt i Kyrksten.


Skolan är tänkt att byggas för 150 elever.
– Idag finns drygt 100 elever i skola och förskola, men vi ser ju en liten ökning framåt och måste även bygga för inflyttning, säger Gunnel, som ser det som en stimulerande utmaning att få vara med och leda processen.
– Det som verkligen är unikt är att våra politiker kan tänka sig att bygga en riktigt effektiv skola för 150 elever. När vi försöker hitta jämförelseobjekt finns det bara jättestora skolor, så det här kommer att bli något helt nytt.
I projektet finns många delar som ska belysas och när arkitekttävlingen är klar måste man också få en prislapp att ta ställning till.
– Det finns så mycket vilja och energi i det här arbetet, därför är det också lätt att vara med och leda, säger Gunnel.


Text & foto: Eva Wiklund