Catarina Lindberg ordförande till vänster, Kerstin Ström, medlems-och reseansvarig närmast flaggan högra sidan och Eva Sahlberg Blom sekreterare lägger ner ett omfattande arbete i Karlskoga Trädgårdsförening.

Allt fler hemmaodlare i Karlskoga

Intresset för trädgårdsodling blir allt större i Karlskoga. De senaste åren har medlemsantalet i Karlskoga Trädgårdsförening växt och medlemsantalet är nu uppe i 330 medlemmar. En orsak är att andelen yngre karlskogabor som intresserar sig för självhushåll och som vill ta vara på grönsaker, örter och frukt ökar alltmer.

En liknande utveckling var det när trädgårdsföreningen bildades 1942 under andra världskriget. Då ökade intresset för att odla ätbara produkter eftersom de flesta matvaror var ransonerad. Många satsade på egna bärbuskar, fruktträd och odlade potatis. Många grävde till och med upp gräsmattan utanför husen och började odla. Alla visste dock inte hur det gick till att odla på bästa sätt och vilka faror som lurade bland skadeinsekterna. Därför sökte sig många till den då nystartade trädgårdsföreningen för att lära sig mer om besprutning, hur träd och buskar skulle beskäras och hur odlingarna skulle skötas på bästa sätt.

Samma år som föreningen startades antogs de första stadgarna och det anordnades olika föreläsningar, kurser och utställningar och tävlingar. Ett viktigt inslag var också att föreningen spred trädgårdslitteratur som medlemmarna kunde studera och läsa sig till hur de odlade på bästa sätt.
Efter andra världskriget fortsatte det starka intresset för trädgårdsodling och medlemsantalet höll sig sedan på en hög nivå. Under de första sextio åren fram till år 2012 hade föreningen fem ordförande. Den förste som åtog sig uppgiften var Gösta Horsner, som var ordförande 1946-1958. Därefter övertog Carl Fredby uppgiften under åren 1958-1961. Han var stadsträdgårdsmästare i Karlskoga och var med om att skapa flera av Karlskogas grönområden som Möckelns strand, Rävåsen, Ekmansdalen och Centralparken.
Fredby efterträddes av Erik Persson som satt mellan 1961 till 1985. Ordförandeklubban övertogs sedan av Nils Söderholm fram till år 1990. Han efterträddes av Gunnar Rosbro. Föreningens verklige trotjänare blev Nils Jönsson som gick med i föreningen i slutet av 1940-talet och sedan var kassör i 40-talet år. Nils Jönsson var en sparsam person och för att inte nagga för mycket på föreningens kassa åkte han själv ut med medlemsbreven för att spara porto. Han startade även “Jönssons Blomsterlotteri“ som levde kvar i många år.
Åren 2001 till 2003 satt Lars Wilsby som både ordförande och kassör och han efterträddes av Lena Ullsåker-Pöpke.
Föreningens nuvarande ordförande är Catarina Lindberg.
Föreningen har idag en omfattande verksamhet med olika möten, utställningar och resor. Minst en gång per år åker medlemmarna och besöker privata trädgårdar. I maj anordnades plantmarknaden vid Bofors station som samlade ett femtontal försäljare och desto fler besökare.
Den 13 augusti åker man till Fjärils- och Humleträdgården vid Sågholmen där Hans Jansson från Naturskyddsföreningen och Ingrid Norudde medverkar.
I höst, den 28 september, anordnas skördefest på Bofors stationsområde då
det blir försäljning av trädgårdarnas överskott i form av växter, frukt och grönsaker samt sylt och pajer med mera.


av Björn Hallin Foto: Anne Majakari