Annika von Hausswolff och Cajsa von Zeipel. Foto Tobias Bernstrup och Mattias Lindbäck.

”I woke up like this” på Kristinehamns Konstmuseum

Synen på kroppen, maktstrukturer och kön är ett tema som ställs i fokus på sommarutställningen ”I woke up like this” på Kristinehamns Konstmuseum med Cajsa von Zeipel och Annika von Hausswolff som har beskrivits som två av Sveriges mest uppmärksammade nutida konstnärer.

Von Hausswolff visar ett 20-tal helt nya verk. Utgångspunkten är dokumentära fotografier föreställande kvinnor som på olika sätt fängslas eller på annat sätt berövats sin frihet. Hon sätter kvinnan i centrum och ifrågasätter hennes rätt att bestämma över sin egen kropp i en värld där hon utsätts för våld, sexuella övergrepp och olika former av trakasserier.

Om von Hausswolffs kvinnor är anonyma är von Zeipels per personliga. Modebranschen har livnärt myten om den kvinnliga supermodellen som gudinna och det är på den linan von Zeipel balanserar sina skulpturer. En balansakt mellan den idealiserade kommersiella bilden och den verkliga realistiska.

Hausswolff och Zeipel aktualiserar frågan om makt och under vilket förtryck kvinnor förblir bunden. I mötet mellan dessa två tongivande konstnärer, den ena erkänd och etablerad den andra mitt i en internationell karriär, uppstår ett intressant samtal.
Utställningen pågår fram till 15 september.

av Björn Hallin