Semestertider högsäsong för inbrottstjuvar

– Skriv om hur man skyddar sin fastighet mot inbrott. Det måste upprepas gång på gång och jag som råkat ut för ett villainbrott, förstår numera varför man ska skydda sig mot tjuven på bästa möjliga sätt.

Så säger en av Mnytts läsare, som i somras råkade ut för ett inbrott i sin villa. Något han inte vill vara med om igen.
– Att komma hem till sitt hus som är totalt upp- och nervänt av tjuvarnas framfart är väldigt jobbigt. För det första att någon utomstående rotat runt bland våra personliga ägodelar, dessutom allt krångel som uppstår, även om vårt försäkringsbolag ställde upp till hundra procent. En del av det vi blev av med i inbrottet är sådant som vi förmodligen aldrig får tillbaka och som vi aldrig kan ersätta, eftersom det är arvegods och saker med starkt affektionsvärde.
Hjälp inte tjuven på traven, utan tänk till före. Det finns mycket att göra utan att det behöver kosta skjortan. Har du skyddat ditt hus, så att det blir besvärligt för tjuven, väljer han förmodligen att gå in i en villa eller lägenhet, som har sämre skydd.

Fönster vanligaste vägen in
Enligt polisens statistik väljer tjuvarna att ta sig in genom fönster i 60% av inbrotten när det gäller villor och radhus. För lägenheter är siffran 40%.
Altandörrar och dylikt används som inbrottsväg i cirka 20% av inbrotten.
Tjuven krossar rutan, sticker in handen, öppnar fönstret och är snabbt inne.
Fönster kommer alltid att vara en svag punkt, men man kan genom olika åtgärder försvåra för tjuven att ta sig in via fönster och fönsterdörrar.
Källarfönstren förser man lämpligen med säkra inkrypningsskydd. Det finns ett bra utbud av inkrypningsskydd, som har ett tilltalande utseende.
För fönster i markplan finns det en mängd åtgärder som göras. Hur och vad beror på vilken typ av fönster du har. Kontakta en auktoriserad låsfirma, som på plats ger dig råd.
Du som bygger nytt ska naturligtvis satsa på den modernaste tekniken – cylinderlåsning, förstärkt glasinfästning, förstärkt fyllning i nedre delen på fönsterdörrar som ska vara försedda med moderna spanjoletter och ändkolvar.
För dig som har äldre fönster, som ännu inte är mogna för utbyte, är installation av fönsterlås en bra åtgärd för att minska risken för inbrott. Välj en godkänd modell. Flera av dessa kan du montera själv.

Grannsamverkan är effektivt
De fåtal personer som ägnar sig åt villainbrott är normalt sett rätt observanta på risken att bli upptäckta.
Därför är Grannsamverkan något som avskräcker. Även om du själv är bortrest, så finns det någon som efter ditt hus. Tjuvarna som kollar i förväg ser både skylten som talar om att grannsamverkan finns och att det är en höjd uppmärksamhet i området. Det är helt enkelt avskräckande. Satsa på Grannsamverkan – en bra grej!
Läs mer på www.grannsamverkan.se.

Tjuvarna är moderna och har koll på sociala medier. Tala inte om för hela världen att du är på en paradisö i Grekland. Håll dig borta från sociala medier under semestern, annars ger du tjuvarna en säker inträdesbiljett.
Förhoppningsvis har du sedan tidigare lärt dig hur viktigt det är att huset verkar bebott. Ta hjälp med att tömma postlådan och ordna med timer till lamporna är några viktiga och enkla råd. Appar där du kan styra belysning och andra funktioner i hemmet är också något som höjer säkerheten. Du som vill vara så säker som möjligt, skaffa ett larm som är kopplat till en larmcentral.
Här gäller också att du ska välja en seriös leverantör. Dörrförsäljare ska du se upp med!


av Anders Björklund