Dags att söka barnomsorg?

Karlskoga kommun erbjuder barnomsorg. Till barn mellan 1 och 5 år finns det två lite olika former, förskola och pedagogisk omsorg. Förskola vet nog de flesta vad det är, men pedagogisk omsorg? Om vi säger dagmamma vet nog några fler. Mnytt besöker några dagmammor på södra området för att få veta mer om verksamheten.

Att arbeta som dagbarnvårdare innebär att den största delen av arbetet sker i dagbarnvårdarens bostad. Här får barnen vara i hemmamiljö i den lilla gruppen, där de får och kan synas. Dagmammorna arbetar också tillsammans områdesvis. Idag när Mnytts utsända träffar dem är en sådan dag. Dagmammorna Lena Bergenheim, Maria Larsen, Jane Ohlsson och Annica Nilsson tillsammans med alla deras barn träffas minst en gång i veckan för att göra gemensamma aktiviteter och teman. Det kan vara i grupplokalen, som idag, eller i skogen eller någon lekpark.
– Till hösten är vi nio stycken dagbarnvårdare som arbetar inom pedagogisk omsorg i Karlskoga kommun, men frågar ni oss är vi dagmammor, berättar Lena Bergenheim.

– Att vi träffas så här tillsammans är för att barn ska vara trygga med alla oss dagmammor och alla barn. De får vara i en lite större grupp. Det är viktigt för kompisbiten, fler jämnåriga, berättar Jane Ohlsson.
Vardagspedagogik är ett nyckelord inom pedagogisk omsorg då naturliga tillfällen till aktiviteter och inlärning tas tillvara.
– Vi lagar exempelvis all mat själva. Det ger barnen möjlighet att vara med och bestämma och vara delaktiga efter egen förmåga, berättar Annica Nilsson.
På frågan hur en dag kan se ut svarar Maria Larsen

– Ingen dag är den andra lik. Vi har möjlighet att vara spontana och flexibla och vi följer barnens intressen. Upptäcker vi till exempel på morgonen att det ska bli härligt väder kanske vi bestämmer att ta lunchen ute och grilla korv istället.

– Ja och bygger kojor i skogen! säger en flicka på 4 år.
– Och går på upptäcktsfärd! Igår lekte vi att vi hittade spår av lejon och tigrar, säger ett annat. Fantasin flödar.

På samma sätt som förskolan, så följer pedagogisk omsorg styrdokument så som Skollag, Läroplan för förskolan (Lpfö 18), Barnkonventionen och Allmänna råd för pedagogisk omsorg.
– Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete där vi utgår från barnen och hur vi kan utveckla verksamheten framåt, förklarar Annica

– Vi har planerade aktiviteter och teman utifrån barnens intresse. Just nu vill de lite äldre barnen gärna leka affär så det är vårt tema nu. Här berör vi många ämnen i läroplanen så som matematik, språk, teknik, närmiljö, skapande och även normer och värden, berättar Lena.

– Barnen har tillsammans samlat varor till affären, vi har skapat prislappar och pengar. De har fått komma med förslag på namn och sedan röstat fram vad affären ska heta. Efter det fick de samarbeta och måla en skylt. När barnen sen leker turas de om att vara de som handlar eller sitter i kassan, förklarar Maria.
– Till augusti flyttar vi till ny grupplokal, det ser vi fram emot. Fler och större lekrum och egen lekpark, öppnar upp för fler gemensamma aktiviteter som gynnar barnen, berättar Jane.
– Till hösten har vi flera lediga platser, så vi hoppas att många söker pedagogisk omsorg nu, avslutar Annica.

Text & foto: Pernilla Carlsson