Tränings(NÄT)verk både för individ och arbetsgivare

Rätta mig gärna om jag har fel, men jag hittar i alla fall ingenting som pekar på att fysisk aktivitet ger något annat än positiva
effekter, både för individ och arbetsgivare.

Vi är snart i mål med termin 3 av Tränings(NÄT)verket. Föreningens eget träningssällskap, som en gång i veckan samlas för fysisk aktivitet med efterföljande frukost. Vi började i en mindre skala och anmälan till att deltaga var förvisso skaplig, men närvaron var bedrövlig. Nu när vi som sagt närmar oss målgång för omgång 3 är vi 32 anmälda till 20 platser! Och hur är det möjligt? Jo, det har att göra med att alla inte kan närvara vid varje tillfälle, så vi har lärt oss att om vi överbokar så får vi en bra beläggning per tillfälle.

Under vårterminen 2019 har vi haft ett snitt på 17 deltagare/tillfälle och det är vi oerhört stolta över. Att medlemmar, med i de flesta fall fulltecknade kalendrar och hög arbetsbelastning väljer att prioritera tid för att samverka och påverka sin egen och medarbetarnas fysiska och mentala hälsa ger inspiration till att försöka utveckla konceptet ytterligare.
Att nätverket dessutom resulterat i mer än en konkret affär visar också att vi är något på spåret. Nya relationer och konstellationer skapar affärer i en endorfinrik miljö.
Anställda som får använda 2,5 timmar i veckan åt träning på arbetstid mår bättre, jobbar mer och är mindre sjukskrivna än de som får ledigt samma tid eller jobbar vidare som vanligt. Studien är utförd vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Tränings(NÄT)verket är en dynamisk aktivitet och vi tittar just nu på möjligheten att vidareutveckla produkten.
Vi har, i egenskap av en företagarförening kanske ytterligare syfte med aktiviteten än att bara få folk att träna. Lyckas vi med utmaningen att skapa mer och tydligare affärsnytta i projektet kommer det såklart att attrahera flera deltagare och bli lättare att prioritera för arbetsgivaren.

En idé som ligger inför hösten är att vi skapar några vakanta platser, där våra deltagare får möjligheten att bjuda in en gäst att ”hänga med” vid ett eller flera tillfällen.
Vi kanske också måste skapa ytterligare tillfällen för träning, det känns riktigt tråkigt att behöva tacka nej till medlemmar som önskar vara med, på grund av platsbrist.
Om all forskning visar på mindre sjukfrånvaro och bättre hälsa, både psykiskt och fysiskt om vi lägger ner några timmar i veckan på att träna. Hur kommer det sig då att det fortfarande finns arbetsplatser som inte har en strategi för hur man ska stimulera sina medarbetare till mer aktivitet, både i och utanför arbetslivet?

Det borde ligga i allas intresse, både individ och arbetsgivare att minska antalet sjukdagar, öka välbefinnandet och få varje person att prestera sitt bästa, både privat och i tjänsten.

En ytterligare positiv effekt runt Tränings(NÄT)verket är företag och organisationer runt oss som vill kommunicera och verka tillsammans.
Det finns ju såklart verksamheter inom näringslivet som gärna förknippas med ett nätverk som tydligt jobbar för fysisk hälsa och välmående. Och självklart vill vi också hitta samarbeten och mervärden till våra medlemmar. Här tror jag att vi inom snar framtid kan presentera ett spännande samarbete som ger oss ytterligare en dimension.

saxin

Att träna på jobb- eller skoldagar gör att man blir piggare, mer stresstålig och får mer gjort än dagar då man inte tränar.
Så nu förstår jag att du inte vill missa att samverka och svettas tillsammans med oss under hösten, så håll utkik när vi släpper platserna till Tränings(NÄT)verk nr 4.
Något säger mig att platserna kommer att fyllas fort… kniiiip.
Karlskoga – Sveriges starkaste Näringsliv?

Henrik Lindstedt
Verksamhetsledare
MöckelnFöretagen
Karlskoga.