Så här kommer vindkraftsparken i Bäckhammar att se ut. (Bilden är ett montage).

Ny vindkraftspark i Bäckhammar

Om allt går enligt planerna börjar fundamenten till 31 nya vindkraftverk i Bäckhammarområdet att börja gjutas nu till sommaren. Drygt ett år senare, i augusti 2020 de vindkraftverken vara i drift.

Det är Eolus Vind som bygger vindkraftverken. De flesta byggs i Kristinehamns kommun nära Bäckhammar men några hamnar på andra sidan länsgränsen i Degerfors kommun.
Fram tills nu har förberedande markarbetena gjorts med avverkning av skog samtidigt som det befintliga vägnätet delvis håller på att byggas om. Vägarna är relativt bra utbyggda sedan tidigare men de behöver förstärkas och breddas så att de stora vindkraftverken kan transporteras fram till byggarbetsplatsen.
Lagom till sommaren ska fundamenten till verken börja gjutas och när det är klart monteras vindkraftverken under våren 2020.
Arbetet med vindkraftsparken startade redan i slutet av 2012 då ansökningarna om miljötillstånd lämnades in. Tillstånden vann laga kraft i september 2013 efter en slutlig prövning i mark- och miljödomstolen vilket betydde att planeringen för bygget av vindparken Bäckhammar sedan kunde startas.
Totalhöjden på vindkraftverken blir 200 meter. Totaleffekten för parken blir 130,2 megawatt.
Eolus vind har tecknat ett avtal med det tyska investmentbolaget KGAL som köper vindkraftsmarken för 131 miljoner euro. Eolus svarar sedan fortsättningsvis för driften av vindparken. Företaget har sedan tidigare levererat fem vindkraftsparker till KGAL som efter att Bäckhammarparken tas i drift får en kapacitet på 780 MW.

av Björn Hallin