Från fritidsmässan 2018.

Kristinehamn satsar stort på turismen

Kristinehamns kommun försöker på olika sätt att synas och utveckla staden för ökad turism. Efter fjolårets rekordvarm sommar gjordes en undersökning för att kolla av hur besöksnäringen i Kristinehamn mår och vad som är på gång i år.

Under 2018 genomfördes tjugoåtta stycken publikdragande arrangemang, som lockade turister till orten. Dessutom anordnades olika idrottsturneringar.
Antalet besöksnätter uppgick till runt etthundratusen, fördelade på ett tjugotal boenden, samt 445 campingplatser, ställplatser och båtplatser (de flesta med el).
Besökarna kommer främst från mellansverige, men även norrmän, tyskar och holländare gästar gärna kommunen.

Patrik Ekman till vänster och Kjell Ljung var några av de som samlats på Kristinehamns Besöksnäringsdag som hölls den 7 mars på Stadshotellet i Kristinehamn.

Bojorten – Christine af Bro. En påminnelse om den tid då Kristinehamn
var Vänerns mest betydande sjöstad.

Genomförda undersökningar pekar på att valet av Kristinehamn som besöksmål hänger samman med Vänern och omgivande natur, tillgången på vandringsleder, det geografiska läget, samt kulturutbud i form av intressanta utställningar, Picassostatyn och inte minst Ölme Diversehande, i vars samlingar består av sjuttiofem procent oöppnade originalförpackningar och som enligt uppgift från ägaren Kjell Ljung lockar runt fyrtiotusen besökare per år.
Entreprenören och kristinehamnaren Patrik Ekman, som bland annat äger ett antal hotell och anläggningar i Värmland, har goda förhoppningar om att locka turister från Asien till hem-orten, detta baserat på förfrågningar han fått från researrangörer.
För att öka turistströmmen till Kristinehamn kanske Patrik Ekmans ledord:
”Gôtt, glatt och service på värmländskt vis”, kan vara något att ta fasta på.

Leif Andersson