Svinvallen och Kristinehamns centrum knyts ihop

Den nya stadsparken i Kristinehamn ska bli en ny central punkt där folk i alla åldrar kan samlas för rekreation och uppleva olika uppträdanden. Till sommaren ska parken stå klar om allt går enligt planerna.

Det är byggföretaget NCC som utför arbetet med Stadsparken. Det är området Svinvallen med den stora gräsytan där det gamla badhuset en gång låg och bort mot grusplanen närmare Stora Coop som nu byggs om.
Den nya parken knyts ihop med den övriga delen av centrum med en bro över Varnan som ansluter mot Hovslagaregatan.
Närmast Ölme Diversehandel skapas en gräsyta där det är tänkt att lite större arrangemang kan anordnas. Här har bland annat turnén Diggiloo tidigare framträtt. Närmare diversehandeln finns utrymme för lite mindre framträdanden med en scen i direkt anknytning till Diversehandeln.
Längs strandkanten mot Varnan byggs en gång- och cykelväg som går upp mot Albinvägen. Här byggs en skatepark i betong. Den gamla skateanläggningen i trä som låg närmare Diversehandeln har flyttats till Björneborg. Vid skateparken byggs också en scen för uppträdanden.

I centrum av Stadsparken kan alla yngre roa sig på en ny lekplats med klättertak gungor, en stor sandlåda och lekhus med mera.
Träden i parken får belysning och på den stora gräsytan byggs flera soldäck. Hela parken ramas in av häckar och staket och parken får tre tydliga entréer, från Hovslagaregatan, Norra Hamngatan och från Alvinvägen. Tanken är att hela parken ska länka samman själva stadskärnan med handelsområdet med bland annat Stora Coop, gästhamnen och bostadsområdena som ligger på den västra sidan.
Den nya bron mot Hovslagaregatan kommer på plats efter årsskiftet.
Fortfarande är det lite oklart när i sommar den nya Stadsparken ska invigas.
– Vi avvaktar lite så att vi vet när de nya gräsytorna satt sig. Vi vill ju inte att de ska trampas ner till att börja med. Men någon gång i sommar ska allt vara klart och sedan hoppas vi att alla kristinehamnare ska se det som vår park, säger Hanna Åsander, park- och trafikplanerare i Kristinehamn.

Av Björn Hallin