Smarta lösningar ger noll driftskostnader

Karlskogaföretaget IOS bygger ett nytt företagshus på Storängen. Flytten går lagom till sommaren.
IOS startades 1991 av Inge tillsammans frun Lisbet som idag även har barnen Mikael och Caroline i företagsledningen. Idag har företaget elva anställda och räknar med att bli fler redan till sommaren.

De nya lokalerna byggs i två plan och får ungefär samma storlek som de nuvarande.
– De blir lite mer ändamålsenliga än de gamla eftersom vi kan anpassa ytorna precis som vi vill ha dem, säger Inge Olsson, som driver IOS.
Övervåningen i det nya huset inreds till kontor och personalutrymmen medan nedervåningen främst blir utställningshall samt lager för företagets olika produkter. Huset kommer också att bli helt oberoende av driftskostnader för el och värme. På hela takytan byggs solceller som försörjer lokalerna med el på årsbasis, De dagar som solfångarna producerar ett överskott med el säljs det vidare till det allmänna elnätet. Huset får också en bergvärmeanläggning som förser lokalytorna med värme under den kalla årstiden och när det blir varmare ute används bergets temperatur för att förse lokalerna med gratis kyla.

Bergvärmeanläggningen drivs med el från solcellerna vilket betyder inga driftsomkostnader. Flera olika smarta energilösningar som ledbelysning och modern ventilation bidrar också till att driftskostnaderna hålls nere.
IOS är i grunden en komplett leverantör av kraft- och belysningsanläggningar inom industri, kommun och egna hem.
I dag är man även Mellansveriges största leverantör av smarta energilösningar.
Värmepumpssidan fortsätter att expandera och de senaste åren har också försäljningen av solceller ökat starkt.
– Kombinationen av just värmepumpar och solceller är ”klockrent”. Här har utvecklingen formligen exploderat. Under förra året driftsatte vi 60 anläggningar och utvecklingen verkar fortsätta. Något som också verkar komma starkt är elbilsladdning i takt med att elbilarna väntas bli allt populärare, avslutar Inge.

av Björn Hallin