Fredrik Lundberg är ny kommunpolis i östra Värmland.

Ny kommunpolis i Östra Värmland

Fredrik Lundberg är kommunpolis i Storfors, Kristinehamn och Filipstad. I Storfors ska han framför allt skapa en bra samverkan med kommunen så att man tillsammans kan agera snabbt om det uppstår problem.

– Vi ska ta tag i konkreta problem, säger han och berättar att fokus ligger på ungdomar, missbruk, våld i offentliga miljöer och våld i nära relationer.
Just nu skapar han ett kontaktnät i samverkan med kommunernas eget brottsförebyggande arbete och han vill också skapa en grupp av områdespoliser som får god kännedom om de tre kommunerna.

Fredrik kommer från en tjänst som stationsbefäl i Örebro och han har dessförinnan jobbat tolv år med ingripandeverksamhet, ungdomsgrupp och spaning/ narkotikagrupp. Han har också en bakgrund som röntgensjuksköterska. Som aktiv judoutövare var han också med i Storfors när judohallen byggdes, och han känner till kommunen en del.
– Men det finns mycket som jag inte hunnit sätta mig in i ännu. Jag ser fram emot att lära känna kommunerna och sätta mig in i arbetet, säger han.

En viktigt bit i Storfors är arbetet med grannsamverkan, som redan fungerar bra.
– Det ska vi fortsätta att utveckla. Jag vill också komma ut och prata med folk i olika områden, säger han.

Text & Foto: Eva Wiklund