David Stenman och hans kompanjoner letar nu lokal för en provanläggning. Tillsammans med näringslivsutvecklare Kicki Karlsson har de bland annat kikat på Kaj Hagmans lokal på norra industriområdet.

Stort fiskodlingsprojekt på gång i Storfors

Odling av fisk i slutna bassänger är stort i flera länder och finns även i Sverige. Nu vill en lokal investerare tillsammans med ett ingenjörsbolag bygga en provanläggning i Storfors – med sikte på en större industri så småningom.

– Vi behöver utveckla och visa konceptet för presumtiva investerare och för myndigheter, säger David Stenman.
Fullt utbyggd skulle anläggningen kunna producera 2000 ton röding per år och kanske sysselsätta 30-40 personer. Men det första steget är en liten visningsanläggning där man bygger hela kedjan från yngeluppfödning till rensning och försäljning i liten skala.
– Den här typen av produktion är så pass ny i Sverige att vi behöver kunna visa hela processen för att få alla tillstånd och för att kunna visa våra investerare hur det fungerar, säger David, som under ett antal år jobbat med vattenrening och liknande fiskodlingar ibland annat Kina, Norge och Sverige.
Fiskodlingen kommer att fungera ungefär som ett akvarium – men med högteknologisk rening och vattenvård för att ge fisken en bra miljö. Odlingen sker i ett slutet system, men för att det ska fungera bra byts delar av vattnet ut över tid (precis som man gör i ett akvarium).
– Om allt fungerar som vi tänkt kommer det här att bli en hållbar, lokal matproduktion, säger David, som menar att utfiskade hav är en av anledningarna till det stora intresset i Sverige och världen för den här typen av fiskodlingar på land.
Varför vill företaget då satsa just i Storfors? En av anledningarna är att David själv har anknytning till trakten genom sin pappa som är uppväxt i närområdet. Familjen har även en gård i Bjurtjärn.
– Sedan vill vi gärna satsa på ett ställe där det finns arbetskraft och där man inte har problem med torka och låga grundvattennivåer. Vi har jobbat med det här projektet ett tag och har fått ett väldigt bra bemötande och hjälp från Storfors kommun. Det betyder mycket, säger han.
Om den större anläggningen kommer igång blir det en stor bredd när det gäller arbetsuppgifter. Det kommer att behövas allt från tekniker och laboratoriepersonal till personer som rensar och packar fisken.
Under våren vill David, hans samarbetspartners och personal bygga upp provanläggningen. Just nu pågår sökandet efter en lokal på minst 100 kvadratmeter där man kan sätta igång.
– Vi kommer också att försöka hitta någon person som vill jobba deltid under den här fasen. Det får gärna vara en fiskeintresserad eldsjäl som brinner för utveckling och lokal matproduktion, säger David.
Projektet har kommit så pass långt att dialog förts med både investerare och myndigheter. Det finns en bredd av kompetens i teamet bakom projektet där projektteamet innehåller såväl ingenjörer som teknologie doktorer. Det nystartade företaget har registrerat namnet Storforsfisk, och även inlett ett samarbete med Karlstad Universitet.
– Vi har kontakt med en forskargrupp där vi hoppas på ett bra utbyte. Vi skulle gärna också se studentprojekt kopplade till vårt projekt och pilotanläggning i Storfors, säger han.

Text & foto: Eva Wiklund