Johan Röjare menar att det är ganska bra fart på verksamheten.

Bra snurr för HSB Karlskoga

– Det är ganska bra snurr på vår egen bostadsmarknad, säger vd på HSB Karlskoga Johan Röjare.
Idag har HSB Karlskoga 42 medlemsföreningar med bostadsrätter och dessutom har HSB sedan 2010 136 hyreslägenheter i sju olika fastigheter.

Johan Röjare menar att det är ganska bra fart på verksamheten.

På många håll i Sverige, särskilt i storstadsområdena har priserna för bostadsrätter visat en liten prisökning, men i många fall har priserna legat still.
– I Karlskoga ser det lyckligtvis lite annorlunda ut. Här har priserna stigit under det senaste året med 3,5 procent i snitt. Ser man över några års sikt har priserna ökat ännu mer. Visserligen från ganska låg nivå, fortsätter Johan Röjare.
Jämför man åren 2015 – 2018 har snittpriset på bostadsrätter i HSB:s bestånd stigit från 238 000 till 415 000 kronor.
Under året har 300 överlåtelser genomförts i Karlskoga, så det är bra omsättning i beståndet. När det gäller hyresrätterna, så finns i princip inget ledigt under den närmaste tiden.
Med andra ord är läget för HSB i Karlskoga gott. Du har också chansen att träffa representanter för HSB Karlskoga på mässan ”Fastighet 2019” på Karlskoga Hotell den 7 mars.


Fakta om HSB:
HSB är uppbyggd som en federation med självständiga organisationer i tre led.
Det första ledet består av bostadsrättshavarna som är medlemmar i respektive bostadsrättsförening.
Det andra ledet består av 29 regionala HSB-föreningar. HSB-föreningarnas medlemmar är bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavarna och de bosparande medlemmarna.
Det tredje ledet, HSB Riksförbund, är den nationella nivån, där HSB-föreningarna är medlemmar.
Text Anders Björklund