Har du plats för fler i din familj?

Har du en plats över vid matbordet och ett extra rum? Kanske har du också plats över i ditt hjärta för ytterligare en familjemedlem?
Då kanske ett uppdrag som kontaktfamilj eller familjehem är något för dig.

Att öppna sitt hem för ett barn kan vara både en utmaning och en erfarenhet som får hela familjen att växa.
Du kan bidra till att ett barn eller en ungdom får nya chanser i livet – och din familj behöver inte vara unik eller se ut på något speciellt sätt.
– Det allra viktigaste är att familjen är trygg, stabil och att man verkligen vill ta emot och lära känna ett barn eller en ung person, säger samordnare Mikaela Eriksson.
Hon är den som i första hand kommer att stötta Storfors familjehem, men det finns även ett större team kring de familjer som väljer att ta olika uppdrag.
Det finns också ett nätverk i Värmland där man tillsammans arrangerar utbildningar och olika träffar mellan familjehem.
Just nu behöver Storfors ett tiotal familjehem och drygt fem kontaktfamiljer. I ett familjehem bor ett barn permanent medan en kontaktfamilj tar hand om barnet ett par helger i månaden.
– Det kan handla om att barnet behöver komma iväg till en annan miljö och andra aktiviteter, men det kan också handla om att föräldrar behöver tid för exempelvis andra barn i familjen som har särskilda behov, säger Mikaela.

 

Mikaela Eriksson och Ann-Karin Bohl hoppas att det finns familjer med utrymme och hjärta i Storfors.

När det gäller familjehem ser enhetschef Ann-Karin Bohl en stor vinst med att hitta närbelägna familjer.
– Ofta är det allra bäst för barnet att få vara kvar i kommunen, gå i sin skola och ha kvar sina vänner. Det underlättar också den viktiga kontakten med familjen, säger Ann-Karin och betonar att en del av uppdraget som familjehem är att ha kontakt med familjen.
Som kontaktfamilj eller familjehem får man ett arvode och ersättning för omkostnader för barnets mat, kläder och vissa aktiviteter. Hur stor ersättningen blir varierar från fall till fall.
De hoppas på många samtal från intresserade personer, och betonar att det inte behöver vara två vuxna personer i familjen för att man ska kunna ta ett uppdrag.
– Jag brinner verkligen för barns rätt till ett bra liv. Med intresserade och engagerade personer som vill ge av sin tid till barn som behöver få komma till ett annat hem ibland eller på heltid så kan alla barn ges den möjligheten, säger
Mikaela.

av Eva Wiklund