Mörkret – tjuvens bästa vän

Förmodligen kan man aldrig upprepa tips mot inbrott i villor och lägenheter för många gånger. Fastighetsägaren behöver en uppfräschning av kunskap och mental förberedelse för risken att råka ut för inbrott.
Försök att se villan med tjuvens blick. Vilka är de svaga punkterna. Om jag vill ta mig in, vad väljer jag för väg?

Fönster och altandörrar som ligger skyddade för insyn är en vanlig väg in och ut för tjuven. För fönster i markplan finns det en mängd åtgärder som kan göras. Hur och vad beror på vilken typ av fönster du har. Kontakta en auktoriserad låsfirma, som på plats ger dig råd om effektivaste åtgärder.
Du som bygger nytt ska naturligtvis satsa på den modernaste tekniken – cylinderlåsning, förstärkt glasinfästning, förstärkt fyllning i nedre delen på fönsterdörrar som ska vara försedda med moderna spanjoletter och ändkolvar.
För dig som har äldre fönster, som ännu inte är mogna för utbyte, är installation av fönsterlås en bra åtgärd för att minska risken för inbrott. Välj en godkänd modell. Flera av dessa kan du montera själv.
Att montera inkrypningsskydd för källarfönstren ger också samma effekt. Det försvårar att ta sig in och ut.
Förhoppningsvis har du sedan tidigare lärt dig hur viktigt det är att huset verkar bebott. Ta hjälp med att tömma postlådan och ordna med timer till lamporna är några viktiga och enkla råd.
En radio kan också kopplas till timer för att villan inte ska stå helt tyst.
Bäst är självklart om du har någon vän eller släkting som kan flytta in medan du är borta, men går det inte, så arrangera så att huset ser ut som när du är hemma.

Precis som när det gäller inbrott i bilar har larm en viktig preventiv funktion. Tjuven väljer hellre ett olarmat objekt. Ljudade larm skrämmer bort tjuven, men tysta larm kopplade till en larmcentral, gör att det är mycket troligare att tjuven åker fast.
Gör en förteckning på dina värdesaker och stöldmärk dem, det går oftast att låna märkutrustning av polisen.

Så skydda du dig mot inbrott i julhelgerna

Från oktober till december ökar antalet inbrott. Tjuvar är svårstoppade, men du kan göra en hel del för att det ska bli besvärligare för dem. Du kan skaffa godkända dörrlås, fönsterlås, säkerhetsdörrar, gallergrindar och larm.

Tyvärr är det omöjligt att helt stoppa tjuven. Om en tjuv verkligen vill in i ditt hem – ja, då tar han sig in. Däremot kan du göra det så besvärligt för tjuven att han känner att det inte är mödan värt.

1. Starta Grannsamverkan i ditt område. Organisera Grannsamverkan tillsammans med polisen, läs mer på www.samverkanmotbrott.se
2. Se till att ha godkända lås i dörrar och gärna även i fönster.
3. Installera säkerhetsdörr, gallergrind och larmanordning.
4. Berätta inte om dina semesterplaner på sociala medier.
5. Bor du i villa? Ta bort träd och buskar som står vid fönster och dörrar. I skydd av dessa kan nämligen tjuven ta sig in ganska ostört.

Tänk på! Tjuvar vill inte synas och gillar därför när det är mörkt ute. Det är anledningen till att inbrottsrisken ökar under oktober till december.