Bengt Wetterberg

ANNORLUNDA och KONSTigt i Karlskoga Konsthall

Bengt Wetterberg kommer att ställa ut under namnet ANNORLUNDA och KONSTigt i Karlskoga Konsthall. Vernissagen är lördag 1 december och utställningen pågår till 22 december. Han började sin konstärliga bana tidigt i livet. Då var det mest teckningar.

Sedan började han med måleri och det blev mycket abstrakt eller icke-föreställande konst, som inte imiterar eller direkt skildrar den yttre verkligheten. Vissa begränsar termen till att gälla endast nonfigurativ konst, medan andra använder den om konst som inte föreställer något, men som har sitt ursprung i verkligheten.
Bengt Wetterberg har medverkat i ett antal utställningar. Till exempel har Bengt Wetterberg deltagit i Karlskoga Konstförenings Vårutställning i 14-15 år. Han uppskattar när man har en jury, som väljer ut det som får komma med.
Bengt Wetterberg har också ställt ut i Kristinehamns sommar- och höstutställningar och på Länets konst i Örebro.
Han skapar gärna roliga skulpturer, som älgko som är en blandning av älgtjur och mjölkko.

Älgko, korsning mellan älgtjur och mjölkko.

De sista sex åren har Bengt Wetterberg ägnat sig åt ”Readymade”, som betecknar ett vardagligt, ofta massproducerat föremål, inom konstvärlden ofta kallat ”objet trouvé”, som en konstnär valt ut och upphöjt till konst.

Begreppet ”Readymade”, är hämtat från textilindustrins term för konfektion(till exempel en kostym) och myntades av Marcel Duchamp i Paris omkring 1915.
Wetterberg har några favoritkonst-närer som han inspireras av, Peter Johans-son, Dan Wolgers, Lars Vilks och Marcel Duchamp.

Thomas Karlsson