Viktigt att se bra i höstmörkret

– Hösten och vintern är en besvärlig tid för alla bilförare – mörker, regn, snö och dålig sikt är tufft för alla.
Än värre blir det för den som ser dåligt, säger Bengt Hellsten, ägare av Lundströms Optik i Karlskoga.

Bengt Hellsten uppmanar alla, som tycker det är svårt att se, att kontrollera sin syn och sina glasögon.
Orsakerna till att man ser dåligt i svåra ljusförhållanden är oftast en kombination av synförsämringar och glasögon, som inte har rätt styrka eller är slitna. Glöm inte heller bort att en sliten vindruta också är en källa till att man ser sämre.
Bengt Hellsten säger också att dåliga ljusförhållanden förstärker närsynthet, vilket gör det ännu mer angeläget att kontrollera syn och glasögon.
– Glasögon av bra kvalitet håller tre till fyra år, så vet man att glasögonen börjar bli äldre än så, är det dags för en kontroll. Har man slarvat med skötseln, kan livslängden bli ännu kortare.

Lundströms Optik i Karlskoga startade 1972 och Bengt Hellsten köpte företaget 1989. Nu arbetar tre personer i företaget.
Lundströms Optik är idag den enda optikerbutik i Karlskoga, som har egen verkstad.
– Det betyder att vi slipar alla glas själva, vilket förkortar leveranstiden avsevärt i jämförelse med en butik, som skickar iväg sina arbeten. Om man vill byta glas i sina gamla bågar kan vi göra arbetet klart medan kunden väntar. Självklart tar vi hand om alla slags reparationer och montering av reservdelar.
För att ge kunden service och kvalitet har Lundströms satsat på bra provutrustning. Vi kan göra de flesta typer av test och vid misstanke om allvarligare fel på ögonen, fotograferar vi ögat och skickar bilden för analys av en ögonläkare. I allmänhet får då kunden svar dagen efter.

Ett stort sortiment av bågar är en självklarhet, eftersom glasögonens utseende idag är viktigt.
Många kunder ser ut bågar innan synundersökningen ens genomförts.
Lundströms Optik är anslutet till Synologen-kedjan – en organisation som hjälper sina medlemmar med marknadsföring och service, avslutar Bengt Hellsten.

av Anders Björklund