De senaste sex åren har sjundeklassarna i Storfors fått göra en resa till Dovre med fjällvandring, klättring, spaning efter myskoxar och mycket annat. En resa där man bygger relationer för hela högstadietiden.

Storfors skola i topp igen – resa lägger grund

I Storfors är elever, lärare och vårdnadshavare långt mer nöjda än man är i riket i genomsnitt. Det visar Skolinspektionens enkät för 2018.
– Det som känns extra roligt är att resultaten i år är ännu bättre – från ett redan högt utgångsläge, säger Sven-Erik Rhen, rektor för Vargbroskolan.

Skolinspektionen genomför enkäten vart annat år och det är elever i femte och nionde klass som får svara på en rad frågor.
Våren 2018 rusade resultatet för niondeklassarna i Storfors uppåt ordentligt när samtliga 54 elever i de båda klasserna svarade. På den övergripande frågan ”Jag är nöjd med min skola” har Vargbroskolan fått betyget 9,8 på en skala från 0 till 10. Medelvärdet i Sverige är 6,3 poäng.

Rektor Sven-Erik Rhen (tv) är glad över det betyg och det förtroende som elever, lärare och vårdnadshavare visar skolorna i Storfors.

Eleverna har fått svara på frågor om delaktighet, trygghet, ordningsregler och studiero. De har också fått svara på om skolan förhindrar kränkningar, om de har lätt att få kontakt med elevhälsan, om det finns positiva utmaningar och om de vet vad som krävs för att nå kunskapsmålen. Det finns också frågor om skolans grundläggande värden och anpassning till elevernas behov.
Varje fråga består av flera delfrågor för att verkligen fånga in åsikterna. På frågan ”Veta vad som krävs” får eleven exempelvis svara på om läraren förklarar så att hen förstår, om det är svårt att veta vad hen ska klara av och om eleven vet hur hen ska nå kunskapsmålen.
På fråga efter fråga ligger Storfors
niondeklassare skyhögt över medelvärdet för Sverige. När det gäller avgångsklassen är det inte bara nöjdheten som är stor. Våren 2018 gick eleverna ut med det bästa meritmedelvärdet i skolans historia; 233 är långt över medelvärdet i riket och också långt över målsättningen i Storfors kommun som är ett meritmedelvärde på 210-215.
– Självklart hänger trivsel och resultat ihop. I våra skolor finns en glädje i att prestera bra och det är tillåtet att vara duktig, säger Sven-Erik Rhen.
Engagerade lärare som kan förmedla känslan av att de bryr sig om eleverna och det faktum att personalen sprider god stämning som smittar av sig på eleverna, är ett par nyckelfaktorer.
– Relationer är grunden, det brukar jag alltid säga. Du kan inte påverka någon som du inte har en relation med, säger Sven-Erik Rhen.
Även femteklassarna gör tummen upp för Vargbroskolan och Bjurtjärns skola. På den övergripande frågan om de är nöjda med sina skolor är poängen 9,0.

Klättring pågår.

 

Lärare och vårdnadshavare har också fått svara på enkäten. Samtliga 62 lärare har svarat och ger genomgående poäng över medelvärdet. Det pedagogiska ledarskapet får 9,3 poäng och trygghet i skolan 9,4 poäng.
169 vårdnadshavare har svarat och på frågan om de är nöjda med skolan som helhet blir poängen 9,1 – att jämföra med medelvärdet i Sverige på 7,5.
– Jag är väldigt glad över de omdömen som både elever, lärare och vårdnadshavare ger oss, men vi lägger inte så stor vikt vid enskilda resultat. Det viktiga för oss är att elever och lärare har gett oss goda omdömen under många, många år. Det visar att det finns en stabilitet, säger Sven-Erik Rhen.
Han betonar också att en del i arbetet för att skapa goda relationer under högstadietiden är den veckolånga resa till Norges fjällvärld som sjundeklassarna får göra tillsammans med sina lärare vid terminsstarten.

Text: Eva Wiklund
Foto: David Milne