Ribban kan höjas från nära nollenergi- till plusenergihus

Med värmepumpar, solceller och smarta systemlösningar kan husen bli energiproducenter snarare än energikonsumenter.

De nya reglerna för nära nollenergihus innebär i praktiken att alla hus som byggs i Sverige kommer att vara sådana inom en snar framtid. Ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt menar värmepumpsbranschen.
– De nya byggreglerna med krav på noll-energihus räcker inte om vi ska klara klimatmålen, vi både behöver och kan höja ribban ytterligare, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.
Faktum är att värmepumpar i kombination med solceller och smarta systemlösningar kan förvandla en byggnad till energiproducent, det vill säga att huset levererar ett nettoöverskott av energi. En fråga som diskuterats är om de nya byggreglerna utgör ett hinder eller en möjlighet för detta.
Här behövs rättvisa och teknikneutrala byggregler. Vi behöver också bra, rättvisa och enkla villkor för småskalig el- och värmehandel. Regler behöver ändras så att självkonsumtion av el- och värme blir skatte- och avgiftsfri.
Det viktiga är att man vågar testa nya vägar och att inte låta regelverk utgöra hinder för viljan att ställa om till ett hållbart samhälle. Branschen har ett ansvar att berätta för människor att denna möjlighet finns.
Det finns idag mer än 1,4 miljoner värmepumpar installerade i Sverige. Installationen av alla dessa värmepumpar har varit en starkt bidragande orsak till att olja för uppvärmning idag knappt existerar längre. Detta har gjort att utsläppen av växthusgaser från bostadssektorn har minskat, enligt Naturvårdsverket med 91% sedan 1990.
Källa: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen