Stipendiefonden Kluringen

Firma Bysmén har tillsammans med uppfinnarföreningen Möckeln Innovation, instiftat en stipendiefond kallad Kluringen, vars främsta uppgift är att stimulera till och uppmuntra till idéer och upplevelser etc.
Fredagen den 28 september sker den första utdelningen av stipendiet vid Torpdalen, klockan 10.30.

Kluringen inbjuder alla, som har intressanta idéer att inkomma med förslag på detta ämne.
Stipendiet kommer att delas ut en gång per år i samband med uppfinnarföreningens årsmöte, där juryn, som består av Möckeln Innovations styrelse, utser en stipendiat.
Årsmötet äger rum på våren under april-maj månad. Datum anslås separat via hemsida och annons i ortstidning.
Målsättningen är att instiftarna firma Bysmén och uppfinnarföreningen Möckeln Innovation var och en kan bidraga med en prissumma om 3000 kronor/år. Det är bara positivt om fler givare/sponsorer kan ansluta sig till denna stipendiefond.

Donald Jakobsson
Vice ordf. Möckeln Innovation