Bo och Gun Jönsson satsar på miljövänlig energi.

De satsar på solen

När dottern tipsade Gun och Bo om solceller till taket, behövde de inte lång tid för att bestämma sig.
– Hennes granne hade satsat och det lät jättebra. Nu har vi fått en tredjedel i bidrag, säger Gun Jönsson.

I dag värms makarnas hus i Bjurtjärn med direktverkande el. Ett alternativ de funderat på var att sätta in ett vattenburet system.
– Men det här blir både billigare och mer effektivt, säger Bo, som har listor med tabeller över hur lång tid det tar innan satsningen lönar sig.
– Det tar några år, men kostnaderna kommer under tiden inte att vara högre än idag, och då känns det ju väldigt bra att vara mer miljövänlig, säger Gun.
Solcellerna, som kommer att ha en kapacitet på tio kilowatt, ska placeras på taket till det som tidigare varit både stall och verkstad. Energirådgivare Hanan Othman säger att intresset för solceller har ökat i och med att man nu kan sälja överskottet tillbaka ut på nätet och tack vare bidragen som man kan söka.
Gun och Bo kommer att betala 184 000 kronor för hela sin anläggning. Av detta kommer de att få 55 000 kronor i bidrag.
– Vi lånar pengarna av banken och hade kanske gjort detta i alla fall, men det känns ju väldigt bra att få den här hjälpen, säger Bo.
Gun ser fram emot att bli mindre fossilberoende.
– Vi tänker en del på att vara miljömedvetna, men det är ju svårt att klara sig utan bil när man bor så här. Då känns det bra att vi kan värma huset med hjälp av solen, säger hon.
I september ska solcellerna monteras och det är med spänning Bo och Gun ser fram emot att anläggningen kommer igång.
– Våra barn tycker också att det här blir jättebra, säger Gun.
Nu ska makarna Bo och Gun Jönsson bli mer självförsörjande på el.

Energirådgivare Hanan Othman har hjälpt Bo Jönsson med alternativen.

Bidrag och tips för solceller

En villaanläggning kan ha kapacitet från 1 till 10 kW.
1 kW kan leverera 800-1100 kWh/år (i söderläge utan skuggning) och upptar cirka 6-7 kvm. Enligt Energimyndigheten var kostnaden för ett komplett solcellssystem för en villa, med installation och moms våren 2017 runt
14 000– 25 000 kr per installerad kW.

Vilka ekonomiska stöd finns för dig som vill installera en solcellsanläggning?
Investeringsstöd finns att söka hos länsstyrelserna. Stödet är 30 procent på hela kostnaden (både material och arbete). Det gäller för både privatpersoner, företag och offentliga organisationer och för alla typer av nätanslutna solcellsanläggningar. Du som söker stödet ska lämna in ansökan till länsstyrelsen via Boverkets portal.
Du kan också utnyttja ROT-avdrag, men du kan inte få både investeringsstöd och ROT. Du har möjlighet att ansöka om båda stöden och kan sedan betala tillbaka ROT när du fått investeringsstödet. ROT ger nio procent skattereduktion men fördelen med ROT är att det är snabbare och säkrare jämfört med investeringsstödet.

Ekonomiska fördelar
Du får egenanvänd el som ersätter el köpt från nätet och du kan sälja överskottsel som du inte använder. Du kan även få skattereduktion på 60 öre/kWh på överskottet. Skattereduktionen är begränsad till max 18 000 kronor per år. Dessutom får du reduktion för max samma antal kWh el som du själv köper på ett år.
Du får även en mindre ersättning som nätbolaget är skyldigt att betala ut och som kallas för nätnytta. Vanliga nivåer för ersättningen är 3-7 öre/kWh. Nätnyttan betalas ut automatiskt. Andra stöd är också elcertifikat och ursprungsgaranti.

Tänk på!
Viktigt att tänka på är bygglov. Ta kontakt med byggnadsinspektörerna i din kommun och ta reda på om bygglov för installationen krävs.
När du vill jämföra pris från olika leverantörer är det rekommenderat att jämföra pris baserat på installerad effekt kr/kW och inte t.ex. på ytan.

Räkneexempel
Vi kommer nu att räkna återbetalningstid för en solcellsanläggning, utifrån ett antagande att elpris och skattereduktion är samma som idag under anläggningens hela livstid. Det är en grov beräkning och bara för att ge dig en bild för hur det ungefär ser ut.
Investeringskostnad för en anläggning på
10 KW med kostnad på 18 000 kr/kW
10 X 18 000 = 180 000 kr
Investeringskostnad med investeringsstöd på 30 %
180 000 X 0,70 = 126 000 kr
10 kW kommer leverera ca 10 000 kWh/år el.

Köpt el skulle ha kostat ca 1 kr/kWh
(spotpris + energiskatt + moms + överföringsavgift)
Såld överskottsel ger 90 öre/kWh (spotpris + skattereduktion + nätnytta)
Vi förutsätter att hälften av elen används i huset (och blir gratis) och hälften är överskott som säljs.
Då blir den årliga förtjänsten:
5 000 x 1 kr (utebliven kostnad) + 5 000 x 0,9 kr (såld el) = 9 500 kr
Kostnad för växelriktaren som kommer att bytas en gång under anläggningslivslängd är 15 000 Kr .
Återbetalningstid blir (126 000 + 15 000)/ 9 500 = 15 år

Energirådgivare Hanan Othman

Text & foto: Eva Wiklund